دو مرد به پهلو درازکشیده اند، یکی از آن ها  پشت به دیگری قرار دارد .

سکس مقعدی

تماسی جنسی است با دخول مقعدی.

Anale seks

Seksueel contact met penetratie van de penis in de anus

 

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی