علامت

نشانه ی ابتلا به یک بیماری یا عفونت ، مثلاً: درد، ترشحات، خستگی، زگیل ها.

Symptoom

Teken dat wijst op een ziekte of infectie. Bijvoorbeeld: pijn, afscheiding, vermoeidheid, wratten.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی