محافظت در برابر STI

محافظت در برابر STI به معنی اقداماتی ست که برای جلوگیری از عفونت از راه تماس جنسی انجام می شود ، مثلاً استفاده از کاندوم.

Bescherming tegen soa's

Voorkomen dat iemand een infectie krijgt door seksueel contact. Bijvoorbeeld door een condoom te gebruiken.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی