نوار بهداشتی

نوار بهداشتی

لایی کوچکی که زنان طی دوره عادت ماهانه در لباس زیر خود میگذارند. نوار بهداشتی خون را جذب می کند. نوار بهداشتی در سطح زیرین خود یک تکه چسبناک دارد که آن را در جای خود ثابت نگه می دارد.

Maandverband

Doekje dat vrouwen in de onderbroek leggen tijdens de menstruatie. Het maandverband absorbeert het bloed van de menstruatie. Onderaan het maandverband zit een plakstrook. Die houdt het verband op zijn plaats.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی