هپاتیت B

عفونتی کبدی ست که عامل ویروسی دارد. و یکی از علائم آن زردیِ پوست است. واکسیناسیون از هپاتیت B جلوگیری می کند.هپاتیت B یک عفونت انتقال پذیر از طریق آمیزش جنسی(STI) است. اکثر افراد بدون تجویز دارو معالجه می شوند.

Hepatitis B

Infectie van de lever veroorzaakt door een virus. Een vaccin kan Hepatitis B voorkomen. Het is een seksueel overdraagbare aandoening (soa). De meeste mensen genezen zonder medicijnen.

اصطلاح استاندارد: Hepatitis B
معمولی: Geelzucht, leverontsteking

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی