دکتری در حال آمپول زدن به بازوی یک خانم

واکسن

دارویی ست که توسط دکتر تزریق می شود. واکسن از مبتلا شدن شما به عفونت هایی مانند HPV جلوگیری می کند.

Vaccin

Medicijn dat de dokter of verpleegkundige inspuit. Een vaccin voorkomt dat u bepaalde infecties krijgt, zoals HPV of hepatitis B.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی