مردی مبتلا به AIDS روی تخت دراز کشیده است

AIDS

مرحله آخر ابتلا بهHIV است. سیستم ایمنی فرد مبتلا به AIDS از قبل آسیب زیادی دیده است. بدن دیگر نمی تواند در برابر بیماریها از خود دفاع کند. اگر تحت درمان HIV قرار گرفته اید به AIDS مبتلا نمی شوید.

Aids

Late fase van hiv. Het afweersysteem van iemand met aids is al heel erg beschadigd. Het lichaam kan zich dan niet langer verdedigen tegen ziekten. Wie zich laat behandelen voor hiv, krijgt geen aids.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی