اطلاعات بیشتر درباره دسترسی به مرکز بهداشتی

می توانید اطلاعات تماس متخصصین درمانی را در زیر پیدا کنید. می توانید مخاطبین را براساس مباحث فیلتر کنید. 

Man tot man
وبسایت برای مردانی که با مردان دیگر آمیزش جنسی دارند. در این وبسایت اطلاعات راجع به آزمایش بیماریهای آمیزشی و اچ.آی.وی آورده شده است.
مرکز امداد سوء استفاده جنسی Helpdesk Sexual abuse
در صورتی که شما قربانی سوء استفاده جنسی هستید میتوانید با "مرکز امداد سوء استفاده جنسی" بطور ناشناس تماس بگیرید.
0900 - 9999 001
Cocktail
آطلاعات، کمک و فعالیت های اجتماعی برای پناهجویان LGBT
Korrelatie
اگر میخواهید در مورد مشکلات شخصی مانند رابطه، احساسات یا موضوعات جنسی صحبت کنید میتوانید از طریق تلفن، چت یا ایمیل بطور ناشناس تماس بگیرید.
Poz & Proud
سازمانی برای مردان همجنسگرای مبتلا به اچ.آی.وی که توسط این افراد اداره میشود.
Sense.info
اگر شما زیر ۲۵ سال هستید میتوانید برای جواب به سئوالاتی راجع به روشهای پیشگیری از بارداری، مسائل جنسی و بیماریهای آمیزشی با Senseتماس بگیرید. این تماس میتواند از طریق ایمیل، تلفن، چت آنلاین و یا قرار ملاقات در ساعات مشاوره Senseبر قرار شود.
ادارات ضد تبعیض Anti-discrimination bureaus
اگر شما بدلیلی مورد تبعیض قرار گرفته اید میتوانید به یکی از ادارات ضد تبعیض شکایت کنید.
اعتیاد
اگر شما به الکل، مواد مخدر یا آمیزش جنسی معتاد هستید میتوانید درمان شوید. در اینجا میتوانید اطلاعات، کمک و آدرسهای سازمان های درمانی اعتیاد را پیدا کنید.
انجمن اچ.آی.وی HIV association
برای سئوالات راجع به زندگی با اچ.آی.وی و تماس با دیگر افراد مبتلا به اچ.آی.وی .
توجه و کمک در زمان بارداری
بمحض این که فهمیدیدحامله هستید با یک ماما در محله خود قرار بگذارید. ماما در زمان بارداری، زایمان و مدت کمی بعد از زایمان شما را کمک و راهنمایی میکند. ماما میتواند شما را در رابطه با روشهای پیشگیری از بارداری راهنمایی کند.
جوان و باردار
اگر شما باردار بوده و یا نوزادی به دنیا آورده اید و زیر ۲۳ سال هستید میتوانید برای کمک به اینجا مراجعه کنید.
حضانت ارضاعی (نگهداری موقتFoster care )
اگر (موقتا) قادر به نگهداری از فرزندتان نیستید گزینه حضانت ارضاعی راه چاره ای است.

Pages