بارداری حدود ۹ ماه (۴۰ هفته / ۲۸۰ روز) طول میکشد.

1 تا 3 ماهگی

تخمک بارور شده سریع رشد میکند. بعد از ۳ تا ۶ هفته تمامی اعضا اصلی نوزاد شروع به رشد میکنند.

پس از 6 هفته، قلب شروع به تپیدن می کند.

اعضا (مانند مغز، مغز استخوان ستون فقرات، غیره) ایجاد می شوند.

بند ناف و جفت سر جای خود قرار می گیرند.

4 تا 6 ماهگی

جنین سریع رشد کرده و مغز تکامل زیادی پیدا می کند. جنین شروع به تکان خوردن می کند، مثلاَ: خم می شود، لگد می زند، چنگ می زند. جنین می تواند ببلعد، بمکد و خمیازه بکشد.

بعد ماما یا کتر زناند66 میتواند با گرفتن یک سونوگرافی جنسیت نوزاد را بشما بگوید. میتوانید انتخاب کنید آیا میخواهید جنسیت جنین را بدانید یا خیر

پس از 5 ماهگی، تکان خوردن جنین را احساس می کنید.

ناخن ها، پوست و موی بدن ظاهر می شوند.

جنین شروع به شنیدن می کند.

7 تا 9 ماهگی

جنین 3 برابر سنگین تر و دو برابر حجیم تر می شود.

جنین چربی برای گرم ماندن ، پروتئین برای رشد ماهیچه ها ، کلسیم برای رشد استخوانها و دیگر مواد غذایی مانند آهن تولید میکند.

مغز به سرعت تکامل می یابد.

در انتهای بارداری، ریه ها برای تنفس مستقل آماده هستند.

قبل از زایمان، جنین شروع به چرخیدن می کند و معمولاً در حالتی که سرش به پایین است دراز می کشد.

Een zwangerschap duurt ongeveer 9 maanden (40 weken/280 dagen).

Maand 1 tot 3

De bevruchte eicel ontwikkelt zich snel. Na 3 tot 6 weken beginnen alle lichaamsdelen te groeien.

Na 6 weken begint het hart te kloppen. 

De organen (zoals de hersenen, het ruggenmerg, ...) ontwikkelen zich.

De navelstreng en de placenta zijn gevormd. 

Maand 4 tot 6

De foetus groeit snel en de hersenen ontwikkelen zich snel verder. De foetus begint te bewegen: draaien, trappelen, grijpen. De foetus kan nu ook slikken, zuigen en gapen.

Na 4 maanden kan de verloskundige of gynaecoloog u het geslacht van de baby zien op de echo. U mag ervoor kiezen of u het geslacht van uw foetus wilt weten of niet. 

Na ongeveer 5 maanden kunt u de foetus voelen bewegen. 

De foetus krijgt nagels, huid en lichaamsbeharing. 

De foetus begint te horen. 

Maand 7 tot 9

De foetus wordt 3 keer zo zwaar en 2 keer zo groot.

De foetus slaat vet op om warm te blijven, proteïnen voor de spieropbouw, calcium voor de botopbouw, en andere essentiële voedingsstoffen zoals ijzer.

De hersenen ontwikkelen zich snel. 

De longen zijn klaar om zelfstandig te ademen tegen het einde van de zwangerschap.

De foetus draait rond en ligt vlak voor de bevalling gewoonlijk met het hoofd naar beneden.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

دکتر عمومی (پزشک خانواده)
شما میتوانید در باره هر موضوع خصوصی با دکتر عمومی مشاورت کنید. در صورت لزوم دکتر عمومی شما را به یک دکتر متخصص رجوع میدهد. پناهندگانی که جواب (موقت) گرفته اند در شهرستان خود یک دکتر عمومی انتخاب میکنند. پناهجویان در یک کمپ پناهندگی مجاز ند به دکتر عمومی در کمپ مراجعه کنند.
ماما
بمحض این که فهمیدید حامله هستید با یک ماما در محله خود قرار بگذارید. ماما در زمان بارداری، زایمان و مدت کمی بعد از زایمان شما را کمک و راهنمایی میکند.
دکتر (متخصص) زنان
اگر شما باردار هستید و به دکتر زنان ارجاع داده شده اید میتوانید نزد او بروید. ماما یا دکتر عمومی نامه ارجاع به شما میدهد.
سایر متخصصین در حوزه بهداشت و سلامت