شما در هر ماه تقریبا ۶ روز میتوانید باردار شوید: ۵ روز قبل از تخمک گذاری و یک روز بعد از آن برای دانستن اینکه شما چه موقع میتوانید باردار شوید باید بدانید تخمک گذاری بعدی چه موقع است. پیش بینی این مسئله دشوار است.

محاسبه روز تخمک گذاری

اگر مدت سیکل شما هر ماه یکسان است، می توانید روز تخمک گذاری را محاسبه کنید. تخمک گذاری حدود 14 روز قبل از عادت ماهانه بعدی رخ می دهد (شروع سیکل جدید).

نمونه 1 - سیکل منظم 28 روز: تخم گذاری حدود روز 14 سیکل رخ میدهد. شما  میتوانید حدود ۵ روز قبل از تخمک گذاری و یک روز بعد از آن باردار شوید.
نمونه 1 - سیکل منظم 28 روز: تخم گذاری حدود روز 14 سیکل رخ میدهد. شما میتوانید حدود ۵ روز قبل از تخمک گذاری و یک روز بعد از آن باردار شوید.
نمونه 2 - سیکل منظم 23 روزه: تخمک گذاری حدود روز 9 سیکل رخ میدهد. شما  میتوانید حدود ۵ روز قبل از تخمک گذاری و یک روز بعد از آن باردار شوید.
نمونه 2 - سیکل منظم 23 روزه: تخمک گذاری حدود روز 9 سیکل رخ میدهد. شما میتوانید حدود ۵ روز قبل از تخمک گذاری و یک روز بعد از آن باردار شوید.
نمونه 3 - سیکل منظم 34 روزه: تخمک گذاری حدود روز 20 سیکل رخ میدهد. شما  میتوانید ۵ روز قبل از تخمک گذاری و یک روز بعد از آن باردار شوید.
نمونه 3 - سیکل منظم 34 روزه: تخمک گذاری حدود روز 20 سیکل رخ میدهد. شما میتوانید ۵ روز قبل از تخمک گذاری و یک روز بعد از آن باردار شوید.

علائم تخمک گذاری

اگر مدت سیکل شما هر ماه فرق می کند، نمی توانید تخمک گذاری بعدی خودتان را پیش بینی کنید. به نشانه هایی که در بدنتان در زمان تخمک گذاری پدیدار می شود توجه کنید:

  • ترشحات مهبلی (واژنی) بیشتر. ترشحات شبیه سفیده تخم مرغ و چسبناک هستند؛
  • دمای بدنتان قدری بالا می رود؛
  • گردن رحم بلند شده و احساس کردن آن از طریق مهبل (واژن) مشکل تر می شود. گردن رحم عریض تر و قدری نرم تر می شود.

برخی زنان در طول تخمک گذاری ، دل درد خفیفی (درد در ناحیه شکم) تجربه می کنند.

پیشگیری از بارداری

اگر در حال حاضر قصد بارداری ندارید می توانید از روش های پیشگیری استفاده کنید.

Elke maand zijn er ongeveer 6 dagen waarop u zwanger kunt worden; ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong. Om te weten wanneer u zwanger kunt worden, moet u weten wanneer uw volgende eisprong plaatsvindt. Het kan moeilijk zijn om dit te voorspellen.

Hoe kunt u de dag van de eisprong berekenen?

Als uw cyclus elke maand even lang duurt kunt u proberen te berekenen wanneer de eisprong plaatsvindt. Dat is ongeveer 14 dagen voor het begin van de volgende menstruatie (het begin van een nieuwe cyclus).

Voorbeeld 1 - regelmatige cyclus van 28 dagen: de eisprong zal plaatsvinden rond dag 14 van de cyclus. U kunt ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong zwanger worden.
Voorbeeld 1 - regelmatige cyclus van 28 dagen: de eisprong zal plaatsvinden rond dag 14 van de cyclus. U kunt ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong zwanger worden.
Voorbeeld 2 - regelmatige cyclus van 23 dagen: de eisprong zal plaatsvinden rond dag 9 van de cyclus. U kunt ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong zwanger worden.
Voorbeeld 2 - regelmatige cyclus van 23 dagen: de eisprong zal plaatsvinden rond dag 9 van de cyclus. U kunt ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong zwanger worden.
Voorbeeld 3 - regelmatige cyclus van 34 dagen: de eisprong zal plaatsvinden rond dag 20 van de cyclus. U kunt ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong zwanger worden.
Voorbeeld 3 - regelmatige cyclus van 34 dagen: de eisprong zal plaatsvinden rond dag 20 van de cyclus. U kunt ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong zwanger worden.

Symptomen van de eisprong

Als uw cyclus niet elke maand even lang duurt, kunt u niet voorspellen wanneer uw volgende eisprong plaatsvindt. Let in dat geval op enkele lichamelijke symptomen die voorkomen in de periode van de eisprong:

  • U heeft meer afscheiding uit de vagina. Die afscheiding lijkt op eiwit en is draderig;
  • Uw lichaamstemperatuur stijgt een beetje;
  • De baarmoedermond trekt licht naar boven en wordt minder goed voelbaar in de vagina. De baarmoedermond wordt een beetje breder en voelt zachter aan. 

Sommige vrouwen hebben een beetje pijn in de onderbuik (buikpijn) tijdens de eisprong. 

Anticonceptie

Gebruik anticonceptie als u nu geen kinderwens heeft. 

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

دکتر عمومی (پزشک خانواده)
شما میتوانید در باره هر موضوع خصوصی با دکتر عمومی مشاورت کنید. در صورت لزوم دکتر عمومی شما را به یک دکتر متخصص رجوع میدهد. پناهندگانی که جواب (موقت) گرفته اند در شهرستان خود یک دکتر عمومی انتخاب میکنند. پناهجویان در یک کمپ پناهندگی مجاز ند به دکتر عمومی در کمپ مراجعه کنند.
سایر متخصصین در حوزه بهداشت و سلامت