هنگام زایمان طبیعی، نوزاد از طریق مهبل (واژن) زن متولد می شود. زایمان اول بطور متوسط بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت طول میکشد. زایمان دوم معمولاً کمتر طول می کشد.

قبل از تولد نوزاد، مادر دچار انقباض می شود. ماهیچه های رحم منقبض میشوند. در صورت انقباضات و یا در صورت نگرانی به ماما تلفن کنید.

زایمان طبیعی: زنی فرزندش را به دنیا می آورد.

انقباضات

انقباضات باعث باز شدن گردن رحم می شود (ورودی رحم) وقتی دهانه رحم به اندازه کافی باز شد شما برای زایمان آماده اید.

برای التیام بخشیدن به دردِ حاصل از این انقباضات می توانید:

  • راه بروید
  • از روشهای نفس کشیدن استفاده کنید.
  • برای آرامش دوش یا وان گرم بگیرید.
  • از یک بالش گرم و یا توپ بزرگ ورزشی (که می توان رویش نشست)ball chair استفاده کنید
  • در صورت زایمان در یک بیمارستان یا زایشگاه برای تسکین درد خواستار پمپ پ ث آ PCA-pump و یا تزریق در بخش پایینی کمر شوید. تزریق را در حالت خوابیده یا نشسته می توان انجام داد.
زن در حال داشتن انقباضات
زن در حال داشتن انقباضات
خانمی باردار در حالت ایستاده. تمرکز روی اندام تناسلی داخلی با جنین درون رحم است.
خانمی باردار در حالت ایستاده. تمرکز روی اندام تناسلی داخلی با جنین درون رحم است.
انقباضات گردن رحم ، وردیه رحم، را باز میکند.
انقباضات گردن رحم ، وردیه رحم، را باز میکند.
گردن رحم بازتر می شود.
گردن رحم بازتر می شود.
وقتی گردن رحم به اندازه کافی باز شد نوزاد متولد میشود.
وقتی گردن رحم به اندازه کافی باز شد نوزاد متولد میشود.
پزشک در حال تزریق بی حسی اپیدروال (موضعی): تزریق در قسمت پایینی کمر برای تسکین درد در طول انقباضات.
پزشک در حال تزریق بی حسی اپیدروال (موضعی): تزریق در قسمت پایینی کمر برای تسکین درد در طول انقباضات.

محل تولد

شما در مورد محل زایمان با ماما مشورت میکنید. برای زایمان در هلند میتوانید به بیمارستان و یا زایشگاه رفته و یا به کمک ماما در خانه خودتان زایمان کنید. اگر شما تحت نظر دکتر متخصص زنان هستید همیشه در یک بیمارستان وضع حمل خواهید کرد.

در طول زایمان، شریک زندگی یا شخص دیگری به انتخاب شما می تواند در کنارتان بماند.

ماما و یا / پرستار زایمان در زمان انقباضات شما را راهنمایی میکنند.

ماما ضربان قلب نوزاد را کنترل کرده و معاینه داخلی مینماید تا حس کند آیا گردن رحم به اندازه کافی باز شده است. اگر گردن رحم کاملا باز شده است میتوانید فشار دهید.

در زمان بیرون آمدن سر نوزاد پرینه اغلب پاره میشود. ماما و یا دکتر زنان آنرا بخیه میکند.

نوزاد از مهبل (واژن) بیرون می آید. بعد از تولد، بند ناف بریده می شود.

10 تا 30 دقیقه بعد از زایمان، جفت از بدن خارج می شود.

پدر در حین بریدن بند ناف نوزاد
پدر در حین بریدن بند ناف نوزاد
جفت بین ۱۰ تا ۳۰ دقیقه بعد از تولد از بدن زن خارج میشود.
جفت بین ۱۰ تا ۳۰ دقیقه بعد از تولد از بدن زن خارج میشود.

Bij een natuurlijke bevalling wordt de baby geboren via de vagina van de moeder. Een natuurlijke bevalling duurt gemiddeld 10- 12 uur bij het 1ste kind. Een 2de bevalling duurt meestal minder lang.

Voor de baby geboren wordt, krijgt de moeder weeën. De spieren in de baarmoeder trekken samen. Wanneer u regelmatige weeën heeft, belt u de verloskundige.

Natuurlijke bevalling: vrouw bevalt van haar baby.

Weeën

De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond(de ingang van de baarmoeder) zich opent. Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, bent u klaar om te bevallen.

Om de pijn tijdens de weeën te verzachten kunt u:

  • rondwandelen;
  • ademhalingstechnieken toepassen;
  • een bad of douche nemen om te ontspannen; 
  • hulpmiddelen zoals een warm kussen of een zitbal gebruiken; 
  • om pijnstilling met een pijnpompje of een ruggenprik vragen (een injectie in de onderrug), als u bevalt in een ziekenhuis of geboortecentrum. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.
Vrouw heeft weeën.
Vrouw heeft weeën.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond, de ingang van de baarmoeder, zich opent.
De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond, de ingang van de baarmoeder, zich opent.
De baarmoedermond is breder.
De baarmoedermond is breder.
Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, kan de baby geboren worden.
Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, kan de baby geboren worden.
Dokter geeft een epidurale (lokale) verdoving: een injectie in de onderrug om de pijn tijdens de weeën te verzachten.
Dokter geeft een epidurale (lokale) verdoving: een injectie in de onderrug om de pijn tijdens de weeën te verzachten.

De plaats van de bevalling

Samen met uw verloskundige bespreekt u waar u graag wilt bevallen. In Nederland kunt u kiezen of u met uw verloskundige in uw eigen huis, in het ziekenhuis (poliklinisch) of in een geboortecentrum wilt bevallen. Bent u onder controle van de gynaecoloog, dan bevalt u altijd in het ziekenhuis. 

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders naar keuze bij u blijven.

De verloskundige en/of kraamverzorgster zal u begeleiden tijdens de weeën. 

De verloskundige controleert ook de hartslag van de baby en doet een inwendig onderzoek om te voelen naar de ontsluiting. Wanneer de baarmoedermond helemaal open is kunt u persen.

 De baby komt uit de vagina. De navelstreng wordt doorgeknipt.

Vaak scheurt het perineum bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.

10 tot 30 minuten na de bevalling komt de placenta uit de vagina naar buiten. 

De vader knipt de navelstreng van de baby door.
De vader knipt de navelstreng van de baby door.
De placenta komt uit de vagina naar buiten, 10 tot 30 minuten na de bevalling. Vaak scheurt het perineum (huid tussen vagina en anus), bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.
De placenta komt uit de vagina naar buiten, 10 tot 30 minuten na de bevalling. Vaak scheurt het perineum (huid tussen vagina en anus), bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.

Bevalling thuis

Als u thuis wilt bevallen, bespreek dit met uw dokter en vroedvrouw. Als er geen duidelijke risico’s zijn, kunt u thuis bevallen. Uw gynaecoloog of vroedvrouw zal u tijdens de bevalling begeleiden.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

دکتر عمومی (پزشک خانواده)
شما میتوانید در باره هر موضوع خصوصی با دکتر عمومی مشاورت کنید. در صورت لزوم دکتر عمومی شما را به یک دکتر متخصص رجوع میدهد. پناهندگانی که جواب (موقت) گرفته اند در شهرستان خود یک دکتر عمومی انتخاب میکنند. پناهجویان در یک کمپ پناهندگی مجاز ند به دکتر عمومی در کمپ مراجعه کنند.
ماما
بمحض این که فهمیدید حامله هستید با یک ماما در محله خود قرار بگذارید. ماما در زمان بارداری، زایمان و مدت کمی بعد از زایمان شما را کمک و راهنمایی میکند.
دکتر (متخصص) زنان
اگر شما باردار هستید و به دکتر زنان ارجاع داده شده اید میتوانید نزد او بروید. ماما یا دکتر عمومی نامه ارجاع به شما میدهد.
سایر متخصصین در حوزه بهداشت و سلامت