زایمان با عمل جراحی عمل سزارین نیز نامیده می شود. During a surgical delivery, the doctor makes an incision in the mother’s belly to take out the baby.

دلایل که برای عمل سزارین آورده میشوند معمولا عبارتند از:

 • لگن مادر برای عبور کودک بسیار باریک است؛
 • جفت جنین در قسمت ورودی رحم قرار گرفته یا جفت در حال جدا شدن است ؛
 • بخشی از بند ناف از دهانه رحم بیرون است؛
 • سر نوزاد بطرف پایین نیست؛
 • بیش از یک نوزاد باید متولد شود؛
 • مادر یا کودک مبتلا به نوعی بیماری میباشند که زایمان طبیعی را غیر ممکن میکند.
دکتر در حال عمل سزارین.

عمل سزارین: عمل جراحی

یک عمل سزارین پیش بینی شده بصورت زیر انجام میشود:

صبح به بیمارستان مراجعه می کنید. باید حداقل به مدت 6 ساعت چیزی (نه غذا و نه نوشیدنی) نخورده باشید. برای عمل آماده می شوید. بعنوان مثال: شما لباس عمل را پوشیده، آرایش را پاک کرده و جواهرات را در میآورید.

دکتر به شما یک بیهوشی اپیدولار (موضعی) تزریق میکند. این تزریق در قسمت تحتانی کمر انجام می شود . در حالت خوابیده یا نشسته می توان تزریق را انجام داده میشود.

دکتر در حال تزریق یک بیحسی اپیدورال.

در طول زایمان، شریک یا شخص دیگری به انتخاب شما می تواند در کنارتان بماند. دکتر روی شکم شما درست بالای موهای ناحیه تناسلی یک برش ایجاد می کند. هیچ دردی احساس نمی کنید، اما احساس می کنید که عملی روی شما در حال انجام است.

دکتر نوزاد را خارج می کند. کل عمل جراحی تا 1 ساعت طول میکشد.
سپس بند ناف بریده میشود.

اگر سزارین شما اضطراری (اورژانسی) باشد:

 • معمولا شما را بجای بیحسی اپیدولار (موضعی) بیهوشی عمومی میکنند.
 • بعد از تزریق بیهوشی فقط شریکتان میتواند شما را همراهی کند.

Een bevalling met een operatie wordt een keizersnede genoemd. Bij een keizersnede maakt de gynaecoloog een snee in de buik van de moeder om de baby geboren te laten worden. De snee bevindt zich boven het schaamhaar. 

De meest voorkomende redenen voor een keizersnede zijn:

 • Het bekken van de moeder is te smal om de baby door te laten;
 • De placenta ligt voor de ingang van de baarmoeder (baarmoedermond) of de placenta komt los;
 • Een stuk van de navelstreng is door de baarmoedermond naar buiten gekomen;
 • Het hoofdje van de baby ligt niet naar beneden; 
 • Meer dan 1 baby moet worden geboren;
 • De moeder of het kind heeft een ziekte die een natuurlijke bevalling onmogelijk maakt.
Dokter voert een keizersnede uit.

Keizersnede: de operatie

Een geplande keizersnede gebeurt als volgt: 

U wordt ’s ochtends opgenomen in het ziekenhuis. U moet minstens 6 uur nuchter zijn (geen eten of drinken). U maakt zich klaar voor de operatie. Bijvoorbeeld: u trekt een operatiehemd aan, doet uw juwelen af en verwijdert make-up.

De dokter geeft u epidurale verdoving. Dit is een injectie in de onderrug. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.

Dokter geeft een zwangere vrouw epidurale verdoving.

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders van uw keuze bij u blijven. De gynaecoloog maakt een snee in uw buik, boven uw schaamhaar. U voelt geen pijn, maar u voelt wel dat u wordt geopereerd.

De dokter haalt de baby naar buiten. De hele operatie duurt maximaal 1 uur. 
De navelstreng wordt daarna doorgeknipt.  

Bij een keizersnede in een noodsituatie:  

 • krijgt u vaker algemene verdoving in plaats van epidurale (lokale) verdoving;
 • mag uw partner aanwezig zijn wanneer de verdoving is gezet. 

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

دکتر عمومی (پزشک خانواده)
شما میتوانید در باره هر موضوع خصوصی با دکتر عمومی مشاورت کنید. در صورت لزوم دکتر عمومی شما را به یک دکتر متخصص رجوع میدهد. پناهندگانی که جواب (موقت) گرفته اند در شهرستان خود یک دکتر عمومی انتخاب میکنند. پناهجویان در یک کمپ پناهندگی مجاز ند به دکتر عمومی در کمپ مراجعه کنند.
ماما
بمحض این که فهمیدید حامله هستید با یک ماما در محله خود قرار بگذارید. ماما در زمان بارداری، زایمان و مدت کمی بعد از زایمان شما را کمک و راهنمایی میکند.
دکتر (متخصص) زنان
اگر شما باردار هستید و به دکتر زنان ارجاع داده شده اید میتوانید نزد او بروید. ماما یا دکتر عمومی نامه ارجاع به شما میدهد.
سایر متخصصین در حوزه بهداشت و سلامت