به تمام کارهایی که می تواند باعث تحریک جنسی، شود رابطه جنسی گفته می شود. رابطه جنسی چیزی بیش از آمیزش جنسی است. آن شامل چیزهای دیگری مانند بوسیدن، نوازش کردن و یا آمیزش دهانی میشود. شما همچنین می توانید با خود نیز رابطه جنسی داشته باشید. این کار خود ارضایی نامیده می شود.

تمایلات جنسی از شاخصه های اصلی انسان است. این روشی معمول و مثبت برای ابراز احساسات خودتان است. تمایلات جنسی فقط آمیزش نیست، بلکه شامل موضوعاتی دیگر نیز می شود. بعنوان مثال: لذت جنسی و<21صمیمیت، آناتومی و داشتن فرزند، همچنین تابوها و ارزشها در مورد گرایشهای جنسی

دلایل برقراری آمیزش جنسی

شما می توانید به دلایلی گوناگون آمیزش جنسی داشته باشید. مثلآ برای:

روش های مختلف رابطه جنسی

می توانید به روش های مختلفی رابطه جنسی داشته باشید.

شما می توانید با شخصی دیگر یا با خودتان (خود ارضایی) رابطه جنسی داشته باشید.

رابطه جنسی تنها به معنی استفاده از تکنیک های درست نمیباشد. هم چنین مهم است به احساسات و درخواست های شریک توجه شده، باهم صمیمی بوده و شرایط خوبی را ایجاد کرد.

راه های مختلف را امتحان کنید و ببینید شما و شریکتان چه چیزی را بیشتر دوست دارید. درباره خواسته ها و احساساتتان با شریک تان صحبت کنید. همچنین می توانید روی خودتان امتحان کنید.

آمیزش می تواند هر بار متفاوت باشد.

زندگی جنسی افراد میتوانددر طول زندگی تغییر کند. مثلاً به دلیل ایجاد تغییرات در بدن یا در نوع تمایل جنسی . این طبیعی است. برخی افراد برای مدت زمان کوتاه یا طولانی آمیزش ندارند.

زوجی در حال صحبت در رختخواب.

روابط و آمیزشهای مختلف

افراد روابط مختلف و آمیزشهای جنسی متفاوتی دارند. مثلاً: برخی افراد قبل از ازدواج آمیزش دارند و برخی دیگر تا ازدواج صبر می کنند. بعضی افراد یک شریک دارند، دیگران چندین.

برخی با هم جنس های خود رابطه دارند (همجنس گرایی).

زوج همجنس گرای زن در حال آمیزش.

رضایت جنسی

هر بار که رابطه آمیزشی برقرار می کنید باید رضایت داشته و احساس راحتی کنید. رضایت دو طرفه یعنی هر دو نفر می خواهند که با هم تماس جنسی داشته باشند. هر دو طرف می توانند هر آن که بخواهند تماس جنسی را متوقف کنند.

اجازه ندهید هیچ کس شما را مجبور به آمیزش کند.

در هلند سن قانونی برای رابطه جنسی ۱۶ سال است. این قانون برای محافظت از کودکان در برابر آزار جنسی وضع شده است. ولی اگر افراد جوان با هم آمیزش داشته و تفاوت سن زیاد نباشد ندرتا تنبیه میشوند.

زن و مردی دراز کشیده در تختخواب. آنها برای رابطه جنسی با یکدیگر رضایت دارند.

Seks omvat alle handelingen die u seksueel kunnen opwinden. Seks is meer dan geslachtsgemeenschap. Het omvat bijvoorbeeld ook kussen, strelen en orale seks. U kunt ook vrijen met uzelf. Dat heet masturbatie.

Seksualiteit is een centraal aspect in een mensenleven. Het is een normale en positieve manier om uzelf uit te drukken. Seksualiteit gaat niet enkel over seks, maar ook over bijvoorbeeld: seksueel plezierintimiteit, anatomie, kinderen krijgen en ook over taboes en waarden over seksuele oriëntatie

Redenen om te vrijen

U kunt vrijen voor verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat u:

Seks op verschillende manieren

Er zijn allerlei manieren waarop u kunt vrijen:  

U kunt vrijen met anderen maar ook met uzelf (masturbatie). 

Seks gaat over meer dan techniek. Het is ook belangrijk aandacht te schenken aan de gevoelens en wensen van de andere, intimiteit te delen en de juiste sfeer te creëren.

Experimenteer en zoek uit wat het u en uw partner het liefst hebben. Praat met uw partner over uw verlangens en gevoelens. U kunt ook met uw eigen lichaam experimenteren. 

Seks is elke keer anders.

Het seksleven van mensen kan veranderen in de loop van hun leven. Bijvoorbeeld omdat hun behoefte aan seks (seksueel verlangen) verandert. Dit is normaal. Sommige mensen hebben gedurende een kortere of langere periode geen seks.

Koppel praat in bed.

Verschillende soorten relaties en sekslevens

Mensen hebben verschillende soorten relaties en sekslevens. Bijvoorbeeld: sommigen vrijen voor het huwelijk, anderen wachten. Sommigen hebben maar 1 partner, anderen hebben er verschillende. 

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen ook met elkaar vrijen (homoseksualiteit).

Lesbisch koppel vrijt.

Toestemmen voor seks

Elke keer dat u seks heeft, moet u toestemming geven en zich er klaar voor voelen. Wederzijdse toestemming betekent dat beide personen in het seksueel contact het willen. Beiden kunnen op elk ogenblik beslissen om ermee te stoppen.

Laat niemand u dwingen om te vrijen.

In Nederland is de wettelijke minimumleeftijd voor seksueel contact 16 jaar. De wet is er om jongeren te beschermen tegen seksueel misbruik. Als beide jongeren toestemmen en het verschil in leeftijd niet te groot is, wordt het in de praktijk zelden bestraft.

Een man en een vrouw liggen in bed. Ze geven beiden toestemming om met elkaar te vrijen.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

دکتر عمومی (پزشک خانواده)
شما میتوانید در باره هر موضوع خصوصی با دکتر عمومی مشاورت کنید. در صورت لزوم دکتر عمومی شما را به یک دکتر متخصص رجوع میدهد. پناهندگانی که جواب (موقت) گرفته اند در شهرستان خود یک دکتر عمومی انتخاب میکنند. پناهجویان در یک کمپ پناهندگی مجاز ند به دکتر عمومی در کمپ مراجعه کنند.
سایر متخصصین در حوزه بهداشت و سلامت