هر کس انتظارات و خواسته های مختلفی داشته و رابطه ها با هم فرق دارند. با این وجود، در هر رابطه ای هر دو شریک باید بتوانند احساسات و خواسته ها و افکارشان را بیان کنند. حتی زمانی که در رابطه شان مشکلی دارند، یا در ارتباط جنسی شان مشکلی دارند، باید سعی کنند با هم ارتباط برقرار کنند.

یک زوج در حال صحبت.

درباره چه مسائلی باید با یکدیگر صحبت کرد

نشان دادن احساستان به شریکتان میتواند کمکی برای باز کردن سر صحبت باشد. می توانید درباره چیزهای خیلی زیادی با هم صحبت کنید. مثلاً:

 • رؤیاها و برنامه هایتان برای آینده؛
 • فعالیت های مورد علاقه تان؛
 • چیزهایی که درباره شریکتان دوست دارید؛
 • داشتن فرزند یا نداشتن آن؛
 • خواسته ها، رویا ها و احساسات: در زندگیجنسیخود چه چیز را دوست دارید و چه چیزی را خیر، تکنیک های عشق ورزیحسادت ، غیره
 • نا امیدیها و ناراحتیها: خواهان چه چیزی در رابطه نیستید، مرزهای خود
 • آمیزش بی خطر: استفاده از کاندو و سایر روش های جلوگیری.
زوجی در تختخواب راجع به روشهای پیشگیری از بارداری صحبت میکنند.

چگونه با یکدیگر صحبت کنیم

اگر درباره آمیزش یا رابطه تان با شریکتان صحبت می کنید:

 • زمانی را برای این کار انتخاب کنید که به اندازه کافی وقت دارید؛
 • سعی کنید یکدیگر را سرزنش نکنید؛
 • دقیق باشید (جزئیات را در نظر داشته باشید) تا سوء تفاهم ایجاد نشود.
 • به شریکتان احترام بگذارید
 • راجع به احساسات و خواسته ها و درک خود از موضوعات صحبت کنید.

صحبت کردن درباره سوژه های صمیمانه تر و نزدیکتر با شریک مشکل است. اگر صحبت با شریکتان مشکل است سعی کنید با یک نفر مورد اعتماد صحبت کرده و یا کمک حرفه ای بگیرید.

Iedereen heeft verschillende verwachtingen en wensen, en elke relatie is anders. In elke relatie is het echter belangrijk dat beide partners hun gevoelens, wensen en gedachten kunnen uiten. Zelfs in geval van problemen in hun relatie of problemen in hun seksleven moeten partners nog steeds proberen te communiceren.

Een koppel dat praat

Waarover praten met elkaar?

Uw partner tonen hoe u zich voelt, kan een goed beginpunt van een gesprek zijn. Met uw partner kunt u over heel wat verschillende onderwerpen praten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • uw dromen en plannen voor de toekomst;
 • activiteiten die u wilt doen;
 • dingen die u leuk vindt aan uw partner;
 • wel of niet kiezen voor kinderen;
 • uw wensen, fantasieën en gevoelens: wat u wel en niet leuk vindt in uw seksleven, technieken, jaloezie...;
 • uw frustraties en irritaties: wat u niet wilt in uw relatie, uw grenzen;
 • veilige seks: het gebruik van condooms en andere anticonceptiemiddelen.
Een koppel praat in bed over anticonceptie

Hoe met elkaar praten?

Als u met uw partner over seks of uw relatie praat:

 • Kies een moment waarop er voldoende tijd is om te praten.
 • Probeer elkaar niets te verwijten.
 • Blijf concreet (beschrijf details) om misverstanden te vermijden.
 • Toon respect voor uw partner.
 • Praat over uw eigen gevoelens en wensen, en over hoe u de dingen ziet.

Het is niet makkelijk om met uw partner over intieme onderwerpen te praten. Als het te moeilijk is voor u om met uw partner te praten, probeer dan te praten met iemand die u kunt vertrouwen of zoek professionele hulp.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

دکتر عمومی (پزشک خانواده)
شما میتوانید در باره هر موضوع خصوصی با دکتر عمومی مشاورت کنید. در صورت لزوم دکتر عمومی شما را به یک دکتر متخصص رجوع میدهد. پناهندگانی که جواب (موقت) گرفته اند در شهرستان خود یک دکتر عمومی انتخاب میکنند. پناهجویان در یک کمپ پناهندگی مجاز ند به دکتر عمومی در کمپ مراجعه کنند.
Korrelatie
اگر میخواهید در مورد مشکلات شخصی مانند رابطه، احساسات یا موضوعات جنسی صحبت کنید میتوانید از طریق تلفن، چت یا ایمیل بطور ناشناس تماس بگیرید.
سایر متخصصین در حوزه بهداشت و سلامت