عادت ماهانه: شروع سیکل

شما در روزهای معینی هر ما ازسیکلتان میتوانید باردار شوید. اولین روزی که از مهبل (واژن) شمخون بیرون می آید، اولین روز سیکل شماست. به این عادت ماهانه گفته می شود.

سیکل شما حدود ۲۸ روز طول می کشد.

 • برخی زنان سیکل کوتاه تر و برخی از آن ها سیکل طولانی تری دارند.
 • سیکل بین 25 و 35 روز طول می کشد.
 • برخی زنان سیکل نامنظم دارند. هر ماه، طول سیکلشان فرق می کند.
 • طول سیکل زن میتواند در طول دوران زندگیش تغییر کند. در دوران بلوغ، سیکل اغلب نامنظم است.
زن در حال ایستاده. تأکید روی اندام های جنسی داخلی است.
زن در حال ایستاده. تأکید روی اندام های جنسی داخلی است.
عادت ماهانه: شروع سیکل
عادت ماهانه: شروع سیکل

تخمک گذاری

حدود 14 روز قبل از شروع سیکل بعدی شما، تخمک گذاری انجام می شود. این زمانی است که تخمک از تخمدان خارج می شود.

بعد از تخمک گذاری، تخمک از طریق لوله های رحمی به رحم حمل میشوند. حدود 4 تا 5 روز پس از تخمک گذاری ، تخمک به رحم می رسد. رحم برای لانه گزینی تخمک آماده میشود.

تخمک گذاری: یک تخمک رسیده تخمدان را ترک میکند.
تخمک گذاری: یک تخمک رسیده تخمدان را ترک میکند.
حمل تخمک رسیده از طریق لوله های رحم.
حمل تخمک رسیده از طریق لوله های رحم.

بارور شدن یک تخمک

در صورتی که یک سلول اسپرمتخمک را <107باردار کند شما باردار میشوید. این اغلب در صورت آمیزش جنسی با یک مرد اتفاق می افتد. زمانی که مرد به انزال می رسد، اسپرم ها وارد مهبل(واژن) می شوند. در موارد زیر باردار می شوید:

قبل از انزالامکان دارد مرد مقداری مایع دارای اسپرم ترشح کند. بهمین خاطر بیرون کشیدن آلت مرد قبل از انزال یک روش کم اطمینان برای پیشگیری از بارداری است

در زمان بارداری شما عادت ماهانه ندارید. با این وجود، برخی زنان در اولین ماه های بارداری ممکن است قدری خونریزی داشته باشند.

شما حدود 6 روز در ماه قادرید باردار شوید. عمر تخمک 1 روز و عمر اسپرم 5 روز است. حدود 5 روز قبل از تخمک گذاری و 1 روز بعد از تخمک گذاری، شما باروریتوانای دارید . در روزهای بعدی، تا چند روز قبل از تخمک گذاری بعدی، شما توانایی باروری ندارید.

مرد در حال انزال در مهبل (واژن) زن. سلول های اسپرم به سمت تخمک رسیده شنا می کنند.
مرد در حال انزال در مهبل (واژن) زن. سلول های اسپرم به سمت تخمک رسیده شنا می کنند.
باروری (لقاح): یک اسپرم وارد تخمک شده و آنرا باردار میکند.
باروری (لقاح): یک اسپرم وارد تخمک شده و آنرا باردار میکند.
لانه گزینی تخمک بارور شده در غشای مخاطی رحم
لانه گزینی تخمک بارور شده در غشای مخاطی رحم

عادت ماهانه: باردار نبودن

اگر تخمک بارور نشود رحم تخمک و غشای مخاطی را خارج خواهد نمود. عادت ماهانه شما با خروج خون از مهبل (واژن) آغاز می شود. عادت ماهانه به مدت 3 تا 7 روز طول می کشد. در این زمان، سیکل جدیدی شروع می شود.

عادت ماهانه: تخمک بارور نشده است. سیکل جدیدی شروع می شود.

پیشگیری از باردار شدن

اگر در حال حاضر خواهان بچه دار شدن نیستید پیشگیری از بارداری کنید.

Menstruatie: de start van de cyclus

U kunt elke maand op bepaalde dagen van uw cyclus zwanger worden. Uw cyclus begint op de eerst dag dat u bloed uit uw vagina verliest. Dit bloeden heet menstruatie.

Uw cyclus duurt ongeveer 28 dagen.

 • Sommige vrouwen hebben een korte cyclus, andere een langere. 
 • Een cyclus duurt 25 tot 35 dagen. 
 • Sommige vrouwen hebben een onregelmatige cyclus. Zij hebben de ene keer een korte cyclus, de andere keer een langere.
 • Bij sommige vrouwen verandert de duur van de cyclus in de loop van hun leven. Tijdens de puberteit is de cyclus meestal onregelmatiger. 
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Menstruatie: begin van de cyclus
Menstruatie: begin van de cyclus

Eisprong

Ongeveer 14 dagen voor de start van uw volgende cyclus, vindt de eisprong plaats. De eicel verlaat dan de eierstok

Na de eisprong gaat de eicel via de eileider naar de baarmoeder. Ongeveer 4 tot 5 dagen na de eisprong komt de eicel in de baarmoeder aan. De baarmoeder maakt zich klaar voor de innesteling van de eicel. 

Eisprong: een rijpe eicel verlaat de eierstok.
Eisprong: een rijpe eicel verlaat de eierstok.
De rijpe eicel gaat via de eileider naar de baarmoeder.
De rijpe eicel gaat via de eileider naar de baarmoeder.

Bevruchting van een eicel

U kunt zwanger worden als een zaadcel de eicel bevrucht. Dit gebeurt meestal via geslachtsgemeenschap met een man. Als een man een zaadlozing heeft, komen er zaadcellen vrij in uw vagina. U wordt zwanger als: 

 • Een zaadcel de eicel binnendringt en bevrucht, en
 • de bevruchte eicel zich kan innestelen in het slijmvlies van de baarmoeder en daar begint te groeien.

Voor de zaadlozing kan een man al een beetje vocht verliezen dat soms zaadcellen bevat. De penis terugtrekken voordat de man een zaadlozing krijgt, is daarom een minder betrouwbare anticonceptiemethode.

Als u zwanger bent, heeft u geen menstruatie. Maar sommige vrouwen kunnen een beetje bloed verliezen in de eerste maanden van de zwangerschap.

U kunt ongeveer 6 dagen per maand zwanger worden. De eicel blijft 1 dag in leven, een zaadcel tot 5 dagen. Ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong bent u vruchtbaar. De daaropvolgende dagen bent u onvruchtbaar, tot aan de dagen voor uw volgende eisprong. 

Een man ejaculeert in de vagina van de vrouw. De zaadcellen zwemmen naar de rijpe eicel.
Een man ejaculeert in de vagina van de vrouw. De zaadcellen zwemmen naar de rijpe eicel.
Bevruchting: een zaadcel dringt de eicel binnen. De eicel wordt bevrucht.
Bevruchting: een zaadcel dringt de eicel binnen. De eicel wordt bevrucht.
Innesteling van de eicel in het slijmvlies van de baarmoeder.
Innesteling van de eicel in het slijmvlies van de baarmoeder.

Menstruatie: niet zwanger

Als de eicel niet bevrucht is, stoot de baarmoeder het eitje en het slijmvlies uit. U menstrueert; u verliest bloed uit uw vagina. De menstruatie duurt 3 tot 7 dagen. Op dat moment start een nieuwe cyclus.

Menstruatie: de eicel is niet bevrucht. Een nieuwe cyclus begint.

Anticonceptie

Gebruik anticonceptie als u nu geen kinderwens heeft. 

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

دکتر عمومی (پزشک خانواده)
شما میتوانید در باره هر موضوع خصوصی با دکتر عمومی مشاورت کنید. در صورت لزوم دکتر عمومی شما را به یک دکتر متخصص رجوع میدهد. پناهندگانی که جواب (موقت) گرفته اند در شهرستان خود یک دکتر عمومی انتخاب میکنند. پناهجویان در یک کمپ پناهندگی مجاز ند به دکتر عمومی در کمپ مراجعه کنند.
سایر متخصصین در حوزه بهداشت و سلامت