Hépatite B

Infection du foie causée par un virus. Une vaccination peut prévenir l’hépatite B. Il s’agit d’une infection sexuellement transmissible (IST). La plupart des gens guérissent sans médicaments.

Hepatitis B

Infectie van de lever veroorzaakt door een virus. Een vaccin kan Hepatitis B voorkomen. Het is een seksueel overdraagbare aandoening (soa). De meeste mensen genezen zonder medicijnen.

Terme usuel: Hepatitis B
Neutre: Geelzucht, leverontsteking

Besoin d’aide ? Trouvez un professionnel de santé.

Aide