Honneur

Être précieux/se pour vous-même et votre environnement. Certaines personnes définissent l’honneur elles-mêmes. Pour d’autres, l’honneur est défini par leur famille. Par exemple, une relation qui n’est pas acceptée par la famille peut nuire à l’honneur de la famille.

Eer

Waardevol zijn voor uzelf en uw omgeving. Sommige mensen bepalen eer zelf. Voor anderen wordt de eer bepaald door hun familie. Bijvoorbeeld een relatie die de familie niet aanvaardt, kan de eer van de familie aantasten.

Terme usuel: Eer
Neutre: Eerbaarheid, deugdzaamheid, eerzaamheid

Besoin d’aide ? Trouvez un professionnel de santé.

Aide