Placement familial

Un enfant peut partir vivre (temporairement) avec une autre famille. Dans le cas d’un placement familial, le parent et l’enfant ont toujours la possibilité de rester en contact l’un avec l’autre. Le parent biologique reste légalement le parent de l’enfant.

Pleegplaatsing

Een kind kan (tijdelijk) in een ander gezin gaat wonen. Bij een pleegplaatsing blijft de mogelijkheid van contact tussen de ouder en het kind bestaan. Voor de wet blijft de  biologische ouder de ouder van het kind. 

Besoin d’aide ? Trouvez un professionnel de santé.

Aide