Abortus is een medische ingreep die een dokter uitvoert om uw zwangerschap te beëindigen.  

Abortus is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Voordat u een abortus kunt laten doen, heeft u een besluitvormingsgesprek met een (huis)arts. 

Besluitvormingsgesprek

Een arts bespreekt met u uw situatie, de keuzes die u heeft bij uw zwangerschap, en verschillende anticonceptiemiddelen

U heeft het recht om zelf te besluiten of u de zwangerschap afbreekt of doorzet. De arts helpt u om zelf een beslissing te nemen.

Een vrouw heeft een gesprek met een zorgverlener in een abortuskliniek.

Manieren van abortus uitvoeren

Tot 13 weken zwangerschap bestaan er 2 manieren om een abortus uit te voeren:

 1. abortuspil: 
  Tot 9 weken zwangerschap
  U moet 1 - 3 pillen nemen in de kliniek. Daarna gaat u naar huis. Na 1 -3 dagen neemt u nog enkele pillen. De abortuspil veroorzaakt een miskraam. U zal een beetje bloed verliezen.
 2. zuigcurettage:
  Tot 13 weken zwangerschap
  De dokter geeft u plaatselijke verdoving, of als dat wenst, kunt u narcose krijgen. De dokter zuigt de baarmoeder leeg met een klein buisje.  

Vanaf 13 weken

Er zijn verschillende methoden bij een abortus na 13 weken. Na deze ingreep blijft u meestal langer in de kliniek om uit te rusten. Abortus na 13 weken is niet in alle klinieken mogelijk.  

Een vrouw kan een abortus laten uitvoeren zonder toestemming van haar partner

Vrouwen vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen of zij een abortus laten doen. Vrouwen jonger dan 16 jaar hebben toestemming nodig van een ouder of voogd. Is dit niet mogelijk, ga dan naar de huisarts of rechtstreeks naar een abortuskliniek. In veel gevallen is de toestemming van de ouders dan niet nodig.

Noodoplossing

Na een abortus, kunt u nog zwanger worden.

Abortus is geen anticonceptiemiddel. Het is een oplossing in een noodsituatie.

Abortion is a medical procedure that a doctor performs to terminate your pregnancy.

Abortion can only take place under certain conditions. Before you can get an abortion, you have a consultation with a general practitioner or other doctor to help you make a decision. 

Consultation to help you make a decision

A doctor talks with you about your situation, the different options you have for your pregnancy and various methods of contraception. 

You have the right to decide yourself if you terminate or continue with the pregnancy. The doctor helps you to make your own decision. 

Methods of abortion

Up to 13 weeks of pregnancy, there are 2 methods to carry out an abortion:

 1. abortion pill:
  Up to 9 weeks of pregnancy
  You have to take 1-3 pills in the clinic and go home afterwards. After 1-3 days you take the other pills. The abortion pill causes a miscarriage. You will lose some blood.
 2. suction curettage:
  Up to 13 weeks of pregnancy
  The doctor gives you a local anaesthetic in the cervix. If you wish, you also can have a general anaesthetic in some cases. The doctor sucks out the contents of the uterus with a small tube.

From 13 weeks onwards

There are various methods for an abortion after 13 weeks. After this procedure you usually stay in the clinic for a longer time in order to rest. An abortion after 13 weeks is not available in all clinics.

A woman can have an abortion without the consent of her partner. Women aged 16 and older are allowed to decide for themselves if they want to have an abortion. Women aged under 16 need the permission of a parent or guardian. If this is not possible, go to your general practitioner or directly to an abortion clinic. Parental permission is often not required in that case.

Emergency solution

After an abortion, you can still become pregnant.

Abortion is not a method of contraception. It is a solution in case of emergency.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Huisartsenpost
U belt met de huisartsenpost in de avond of het weekend. U kunt de huisartsenpost bezoeken als u spoedeisende hulp nodig hebt. 'Spoedeisend' zijn gezondheidsklachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw eigen huisarts. Na het bellen wordt bepaald of u naar de huisartsenpost moet.
Omgaan met abortus - Fiom
Informatie en ondersteuning bij het omgaan met de psychische gevolgen van abortus. Let op: deze website is alleen beschikbaar in het Nederlands.
Sense.info
Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bij Sense terecht voor vragen over anticonceptie, seksualiteit en soa. Dit kan per mail, telefoon, chat, of door een afspraak te maken bij een Sense spreekuur.
Ongeplande zwangerschap - Siriz
Hulp en keuzemogelijkheden bij een ongeplande, onbedoelde en ongewenste zwangerschap. Siriz werkt vanuit de overtuiging dat het ongeboren leven vanaf het begin recht heeft om zich verder te ontwikkelen en ter wereld te komen.
Abortus
U kunt een abortus laten plegen als u ongewenst zwanger bent en de zwangerschap wilt afbreken.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen