Condoomgebruik

Voor de meeste soa’s kunt u het risico op besmetting verkleinen:

Condoom

Gebruik een condoom om uzelf en uw partner te beschermen tegen soa’s en hiv. Als jullie geen condoom willen gebruiken, praat met een zorgverlener over soa-testen en hiv-testen.

U bent ook beschermd tegen soa’s als u en uw vaste partner (vaste relatie) allebei negatief zijn getest op soa's en geen geslachtsgemeenschap hebben met anderen. Als u of uw partner geslachtsgemeenschap met anderen heeft, gebruik dan altijd een condoom.

Het condoom beschermt u ook tegen een ongeplande zwangerschap. Er bestaan nog andere anticonceptiemiddelen.

Andere manieren om u te beschermen

 

Laat u vaccineren tegen hepatitis B.
Laat u vaccineren tegen hepatitis B.
Gebruik alleen uw eigen of nieuw materiaal voor injecties.
Gebruik alleen uw eigen of nieuw materiaal voor injecties.
Als u zwanger bent en een soa heeft, vraag dan advies aan een dokter.
Als u zwanger bent en een soa heeft, vraag dan advies aan een dokter.

Praten met uw partner en een zorgverlener

Als u een soa heeft kunt u anderen daarmee besmetten. Praat erover met uw partner en spoor hem/haar om naar een dokter te gaan. 

Door uw huidige partner te waarschuwen beschermt u ook uzelf. Want als u genezen bent van uw soa en u heeft weer seks met uw partner die nog niet behandeld is, dan kan hij of zij u weer opnieuw infecteren.

Vrij niet tijdens de behandeling of gebruik een condoom om het risico op  infectie van uw partner te verminderen. 

Waarschuw niet alleen uw huidige sekspartners, maar ook uw ex-partners en andere sekscontacten. Zij kunnen de soa namelijk ook hebben en deze weer ongemerkt doorgeven aan hun partners. Door uw sekspartners te waarschuwen, helpt u verdere verspreiding van soa’s te voorkomen.

Overleg met de arts of verpleegkundige over welke periode u moet waarschuwen.

Als u niet zelf aan uw partner of ex-partners wilt vertellen dat u een soa heeft kunt u ook anoniem waarschuwen, zonder uw naam te noemen (via een website).

Koppel praat.

Condom use

For most STIs, you can lower the risk of infection:

Condom

Use a condom to protect yourself and your partner against STIs and HIV. If you do not want to use a condom, talk to a health professional about STI tests and HIV tests.

You are also protected against STIs if you and your regular partner (steady relationship) both test negatively for STIs and do not have sexual intercourse with other people. If you or your partner have sexual intercourse with other people, always use a condom.

A condom also protects against unintended pregnancy. There are also other methods of contraception.

Other ways of protection

 

  • Only use your own injection material, or new material.
  • If you are pregnant and have an STI, ask your general practitioner or a midwife for advice.
  • Use your own toothbrush (hepatitis B), towels and bed linen (scabies and pubic lice).
  • Get yourself vaccinated against hepatitis B. Go to the municipal public health service (GGD) in your area.
Get vaccinated against hepatitis B.
Get vaccinated against hepatitis B.
Only use your own injection material, or new material.
Only use your own injection material, or new material.
If you are pregnant and have an STI, ask a doctor for advice.
If you are pregnant and have an STI, ask a doctor for advice.

Talking to your partner and a health professional

If you have an STI you can infect other people. Talk to your partner about it and make sure you both go to your general practitioner or municipal public health service (GGD). By warning your current partner you also protect yourself. If your STI has been cured and you have sex again with your partner who has not been treated, he or she can infect you again.

Do not have sex during STI treatment or use a condom to reduce the risk of infecting your partner. Do not only warn your current sex partners, but also ex-partners and other sexual contacts. They can also be infected and pass the STI on to their partner(s) without noticing. By warning your sex partners, you help to prevent STIs spreading further.

Consult the doctor or nurse to find out how far back in time you need to go when it comes to warning sex partners. If you do not want to tell your partner or ex-partners you have an STI yourself you can also warn them anonymously, without mentioning your name (via a website).

Couple talking.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Soa Aids Nederland
Als u vermoedt dat u een soa heeft, is het belangrijk dat u zich laat testen. Overzicht van adressen voor soa-tests en vaccinaties.
Sense.info
Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bij Sense terecht voor vragen over anticonceptie, seksualiteit en soa. Dit kan per mail, telefoon, chat, of door een afspraak te maken bij een Sense spreekuur.
Jouw GGD
Als u jonger bent dan 25 jaar en u hebt vragen over gezondheid, seksualiteit, lichaam, gevoel, alcohol of drugs kunt u per mail of chat uw vraag stellen.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen