Besnijdenis is een kleine operatie waarbij de voorhuid van de penis geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd. 

Na de besnijdenis wordt de huid van de eikel een beetje dikker. Soms wordt de eikel ook wat donkerder. 

Man rechtopstaand. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Man houdt de voorhuid vast tussen zijn vingers.
Man houdt de voorhuid vast tussen zijn vingers.
Penis met voorhuid: niet besneden
Penis met voorhuid: niet besneden
Penis zonder voorhuid: besneden
Penis zonder voorhuid: besneden

Redenen voor besnijdenis

Besnijdenis gebeurt om verschillende redenen:

  • De voorhuid is te strak en kan niet naar achteren worden getrokken. Plassen, een erectie of geslachtsgemeenschap hebben zijn dan vaak te pijnlijk;
  • om religieuze redenen;
  • voor hygiëne;
  • in sommige Afrikaanse landen wordt besnijdenis gebruikt als bescherming tegen hiv. In Europa wordt besnijdenis als bescherming tegen hiv niet aangeraden.

Sommige vrouwen zijn ook besneden. Omdat dit schadelijk is voor vrouwen, wordt besnijdenis bij vrouwen vrouwelijke genitale verminking genoemd. 

Risico

Bij jongensbesnijdenis bestaat het risico op medische problemen.  Bloedingen, infecties en plasbuisvernauwingen komen regelmatig voor. Medische organisaties  begrijpen dat ouders uit bepaalde culturen en godsdiensten hun zoon besnijden. Zij raden het wel af vanuit de mogelijke gevolgen van de gezondheid. 

Circumcision is a small operation to entirely or partly remove the foreskin from the penis.

After circumcision, the skin of the glans becomes a bit thicker. Sometimes the glans becomes a bit darker in colour.

Man standing. The focus is on the visible sexual organs.
Man standing. The focus is on the visible sexual organs.
Man holding his foreskin between his fingers.
Man holding his foreskin between his fingers.
Penis with foreskin: not circumcised
Penis with foreskin: not circumcised
Penis without foreskin: circumcised
Penis without foreskin: circumcised

Reasons for circumcision

Circumcision can be done for several reasons:

Some women are also cut. Because this is harmful to women, it is called female genital mutilation.

Risk

Male circumcision carries a risk of medical problems. Bleeding, infections and urethral stricture occur regularly. Medical organisations understand that parents from certain cultures and religions circumcise their sons. However, they advise against it because of possible health consequences.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Sense.info
Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bij Sense terecht voor vragen over anticonceptie, seksualiteit en soa. Dit kan per mail, telefoon, chat, of door een afspraak te maken bij een Sense spreekuur.
Besnijdeniscentrum
Besnijdeniscentrum Nederland verricht besnijdenissen bij jongens en mannen.
MIND Korrelatie
Als u met iemand wil praten over persoonlijke thema's als uw relaties ,gevoelens of seksualiteit, kunt u anoniem bellen, chatten of mailen met Korrelatie.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen