Een bevalling met een operatie wordt een keizersnede genoemd. Bij een keizersnede maakt de gynaecoloog een snee in de buik van de moeder om de baby geboren te laten worden. De snee bevindt zich boven het schaamhaar. 

De meest voorkomende redenen voor een keizersnede zijn:

 • Het bekken van de moeder is te smal om de baby door te laten;
 • De placenta ligt voor de ingang van de baarmoeder (baarmoedermond) of de placenta komt los;
 • Een stuk van de navelstreng is door de baarmoedermond naar buiten gekomen;
 • Het hoofdje van de baby ligt niet naar beneden; 
 • Meer dan 1 baby moet worden geboren;
 • De moeder of het kind heeft een ziekte die een natuurlijke bevalling onmogelijk maakt.
Dokter voert een keizersnede uit.

Keizersnede: de operatie

Een geplande keizersnede gebeurt als volgt: 

U wordt ’s ochtends opgenomen in het ziekenhuis. U moet minstens 6 uur nuchter zijn (geen eten of drinken). U maakt zich klaar voor de operatie. Bijvoorbeeld: u trekt een operatiehemd aan, doet uw juwelen af en verwijdert make-up.

De dokter geeft u epidurale verdoving. Dit is een injectie in de onderrug. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.

Dokter geeft een zwangere vrouw epidurale verdoving.

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders van uw keuze bij u blijven. De gynaecoloog maakt een snee in uw buik, boven uw schaamhaar. U voelt geen pijn, maar u voelt wel dat u wordt geopereerd.

De dokter haalt de baby naar buiten. De hele operatie duurt maximaal 1 uur. 
De navelstreng wordt daarna doorgeknipt.  

Bij een keizersnede in een noodsituatie:  

 • krijgt u vaker algemene verdoving in plaats van epidurale (lokale) verdoving;
 • mag uw partner aanwezig zijn wanneer de verdoving is gezet. 

Surgical delivery is also called caesarean section. During a surgical delivery, the doctor makes an incision in the mother’s belly to take out the baby.
 

The most frequent reasons for a caesarean section are:

 • The mother’s pelvis is too small for the baby to pass through;
 • The placenta is in front of the entrance of the uterus (cervix) or the placenta is coming loose;
 • Part of the umbilical cord has come out through the cervix;
 • The head of the baby is not facing downwards;
 • More than 1 baby needs to be born;
 • The mother or child has an illness which makes natural delivery impossible.
Doctor performing a caesarian section.

Caesarean section: the operation

A planned caesarean section takes place as follows:

You are admitted to hospital in the morning. You must have been fasting (no food or drink) for at least 6 hours. You prepare for surgery. For instance: you put on a surgical gown, take off jewellery and remove your make-up.

The doctor will give you an epidural anaesthetic. This is an injection in the lower back. The injection can be given while you are sitting or lying.

Doctor giving a pregnant woman an epidural anaesthetic.

During delivery, your partner or another person of your choice can stay with you. The doctor makes an incision in your belly, just above the pubic hair. You do not feel any pain, but you can feel that you are being operated on.

The doctor takes out your baby. The entire operation takes up to 1 hour.
Then the umbilical cord is cut.

If you have an emergency caesarean section:

 • you usually receive a general anaesthetic instead of an epidural (local) anaesthetic;
 • Only your partner can accompany you after the anaesthetic has been administered.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Verloskundige
Zodra u weet dat u zwanger bent, maakt u een afspraak bij een verloskundige bij u in de buurt. Een verloskundige begeleidt u tijdens uw zwangerschap, de bevalling en de eerste periode na de bevalling.
Gynaecoloog
Als u zwanger bent en een verwijzing heeft gekregen, gaat u naar een gynaecoloog. De verloskundige of huisarts geeft u een verwijzing.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen