U kunt een anticonceptiemiddel kiezen dat het best bij uw situatie en uw levensfase past. U kunt op een later moment in uw leven van anticonceptiemiddel veranderen. Het is daarom goed om te weten welke anticonceptiemiddelen er bestaan en welke vragen u zich kunt stellen bij het kiezen van een middel. U beslist welk middel u wil gebruiken. Uw dokter of verloskundige kan u ook helpen bij het maken van een keuze.

Om het anticonceptiemiddel te kiezen dat het best bij u past, kunt u zich deze vragen stellen:

 • Hoe oud ben ik?
  Jonge vrouwen zijn zeer vruchtbaar. Het is belangrijk om een betrouwbare methode te kiezen. 
 • Ben ik vergeetachtig?
  Heb ik een baan met onregelmatige uren?
  Heb ik een druk leven? 
  Aan sommige anticonceptiemiddelen moet u vaker denken dan aan andere. 
 • Wissel ik vaak van partner?
  Het risico op het krijgen van een soa is groter wanneer u vaak van partner wisselt. Bescherm u tegen soa’s.  
 • Heb ik af en toe geslachtsgemeenschap
  U kunt een condoomvrouwencondoom of pessarium gebruiken alleen op het moment dat u geslachtsgemeenschap wil hebben. Zorg dat u naast anticonceptie ook een noodpil (morning after pil) in huis heeft.
 • Rook ik? Ben ik te zwaar?
  Bij sommige anticonceptiemiddelen met hormonen zijn de risico’s voor de gezondheid groter dan bij andere wanneer u rookt of te zwaar bent. 
 • Is mijn financiële situatie moeilijk?
  Sommige anticonceptiemiddelen zijn goedkoper dan andere.
 • Zegt mijn geloof iets over anticonceptie en is dit belangrijk voor mij? 
 • Mag mijn partner weten dat ik anticonceptie gebruik? 
  Sommige anticonceptiemiddelen zijn niet zichtbaar.
 • Wil ik dat mijn menstruatie (bloeden) blijft terugkomen? Zou ik graag een regelmatige cyclus hebben?
  Sommige anticonceptiemiddelen zorgen voor een meer regelmatige cyclus. Met andere anticonceptiemiddelen kan uw menstruatie onregelmatig worden of zelfs na een tijdje helemaal stoppen.
 • Vind ik het vervelend dat de dokter een anticonceptiemiddel injecteert of in mijn lichaam aanbrengt?
  Voor sommige anticonceptiemiddelen heeft u de hulp van een dokter nodig, voor andere niet. 

Vraag advies aan een zorgverlener. Bespreek anticonceptie ook met uw partner. Beide partners zijn verantwoordelijk voor anticonceptie. U kunt samen naar een zorgverlener gaan.

Als een anticonceptiemiddel niet goed werkt voor u, kunt u een ander kiezen. Bijvoorbeeld wanneer u zich fysiek niet goed voelt, u bijwerkingen heeft, uw partner het niet goedkeurt, het te duur is,…

You choose the best method of contraception for you and your stage of life. The method of contraception can change in the course of your life. It is good to know what methods of contraception exist and what questions to ask yourself when choosing a method. It is up to you to make a choice. Your doctor can also help you choose.

To choose the best method of contraception for you, ask yourself the following questions:

 • How old am I?
  Young women are very fertile. It is important to choose a reliable method.
 • Am I forgetful?
  Do I have a job with irregular hours?
  Do I have a busy life?
  You have to remember more often when using some methods of contraception.
 • Do I often change partners?
  The risk of getting STIsis higher if you change partners frequently. Protect yourself against STIs.
 • Do I only have sexual intercourse occasionally?
  You use a condom, female condom or diaphragm only at the moment you want to have sexual intercourse. Make sure that you also have an emergency contraceptive pill (morning after pill) at home.
 • Do I smoke? Am I overweight?
  With some methods of contraception containing hormones, the health risks are higher if you smoke or are overweight.
 • Is my financial situation difficult?
  Some methods of contraception are less expensive than others.
 • Does my religion say something about contraception, and is this important to me?
 • Do I want my partner or family to know about my method of contraception?
  Some methods of contraception are not visible.
 • Do I want my menstrual periods (bleeding) to continue? Would I like to have a regular cycle?
  Some methods of contraception help your cycle to become more regular. With other methods of contraception, your menstrual period may become irregular and may even stop after a time.
 • Do I mind that the doctor needs to inject or insert my contraceptive drug or device?
  For some methods of contraception you need the assistance of a doctor, for others you do not.

Ask a health professional for advice. Also discuss contraception with your partner. Both partners share the responsibility for contraception. You can go to a health professional together.

If a method does not work for you, you can choose another one. For example: if you do not feel well physically, you have side-effects, your partner does not approve, or it is too expensive.

Meer informatie of hulp nodig?

Verloskundige
Zodra u weet dat u zwanger bent, maakt u een afspraak bij een verloskundige bij u in de buurt. Een verloskundige begeleidt u tijdens uw zwangerschap, de bevalling en de eerste periode na de bevalling.
Gynaecoloog
Als u zwanger bent en een verwijzing heeft gekregen, gaat u naar een gynaecoloog. De verloskundige of huisarts geeft u een verwijzing.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen