Moeder-kindrelatie

De band tussen de moeder en haar kind groeit vanzelf tijdens de zwangerschap.

Moeder en baby reageren spontaan op elkaars signalen. De baby herkent de hartslag en de geur van de moeder. 

Elke dag leert de moeder de baby beter te begrijpen. Bijvoorbeeld waarom hij/zij huilt of wanneer hij/zij honger heeft. 

Borstvoeding geven helpt om de band tussen moeder en kind te versterken. Ook moeders die geen borstvoeding geven, bouwen vanzelf een band met hun baby op. 

Vader-kindrelatie

Voor vaders kan het moeilijker zijn om een sterke band op te bouwen. Maar ook vaders kunnen de relatie met hun kind versterken. Zij kunnen bijvoorbeeld:

  • De baby moedermelk of poedermelk geven met een flesje;
  • De baby knuffelen;
  • De baby in bad doen;
  • De baby dragen in een draagdoek. 

Deze intieme momenten zijn belangrijk voor vader en kind. En de moeder kan ondertussen een beetje rusten.

Praten

Ouder van een kind worden is een leerproces. Praat met uw familie, vrienden, andere ouders, uw huisarts of de verloskundige. Zij kunnen u helpen en advies geven. Praat ook met uw partner over wat jullie beiden willen en nodig hebben.  

Mother-child relationship

The bond between mother and child grows naturally during pregnancy.

Mother and baby spontaneously react to each other’s signals. The baby recognises the smell and heartbeat of its mother.

Each day the mother understands better what the baby needs. For example: why he/she cries or when he/she is hungry.

Breast-feeding helps to strengthen the bond between mother and child. However, mothers who do not breast-feed also naturally bond very easily with their baby.

Father-child relationship

For fathers, it can be more difficult to create such a strong bond. But fathers, too, can strengthen their relationship with their child. They can, for example:

These moments of closeness are important to father and child. It also means that the mother can rest from time to time.

Talking

Becoming a parent is a learning process. Talk to your family, friends, other parents and your general practitioner or midwife. They can help you and give advice. Also talk with your partner about what you both want and need.

Meer informatie of hulp nodig?

Zorg na de bevalling
De eerste dagen na uw bevalling krijgt u thuis hulp van de kraamzorg. Zij helpt u met de verzorging van uw pasgeboren kind. Kraamzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Verloskundige
Zodra u weet dat u zwanger bent, maakt u een afspraak bij een verloskundige bij u in de buurt. Een verloskundige begeleidt u tijdens uw zwangerschap, de bevalling en de eerste periode na de bevalling.
Gynaecoloog
Als u zwanger bent en een medische indicatie (verwijzing) heeft gekregen, gaat u naar een gynaecoloog. U krijgt deze verwijzing van uw verloskundige of huisarts.
Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen