Een hiv-test kan nagaan of u geïnfecteerd bent met hiv of niet. De test kan hiv betrouwbaar opsporen in uw bloed vanaf 6 weken nadat u een risicocontact heeft gehad. U moet de test nogmaals doen na 3 maanden om zeker te weten dat u niet geïnfecteerd bent. Vraag een zorgverlener of een eerdere test in uw geval mogelijk is.  

Een hiv-test verloopt als volgt: 

  • De dokter neemt een bloedstaal en stuurt dat naar een laboratorium voor verder onderzoek.
  • In het laboratorium kijken ze of er antistoffen in uw bloed zijn.
  • Ongeveer een week later ontvangt de zorgverlener de resultaten van het onderzoek.
  • De dokter geeft uitleg bij het resultaat en bespreekt met u de volgende stappen. 
Dokter neemt een bloedstaal van een vrouw.

Praten met een dokter

U kunt vrijuit praten met  uw huisarts, zorgverlener van de GGD of zorgverlener in het gezondheidscentrum op de COA locatie. Zij mogen geen informatie over u doorgeven aan anderen. zij zijn bij wet verplicht om uw privacy te respecteren.

Man praat met een zorgverlener.

Prijs van een hiv-test

U kunt bij de GGD of uw huisarts een hiv-test doen.

Loopt u een hoog risico op hiv en soa? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u zich gratis laten testen bij de GGD in uw buurt. Jongeren tot 25 jaar, sekswerkers, mannen die seks hebben met mannen en mensen afkomstig uit landen waar veel hiv en soa voorkomen kunnen een afspraak maken bij de GGD en zich gratis laten testen.

U kunt u ook bij uw huisarts laten testen. Uw bezoek aan uw huisarts is gratis maar soms moet u betalen voor de test. Dit hangt af van uw zorgverzekering en eigen risico. Vraag meer informatie hierover aan uw zorgverzekeraar.  

Als u in een COA-opvanglocatie woont, kunt u voor een gratis hiv-test het Gezondheidscentrum op de locatie gaan. 

Wat kost het?

An HIV test can tell if you have been infected with HIV or not. The test can reliably detect HIV in your blood for 6 weeks after running the risk of infection. Ask a health professional if an earlier test is possible in your case.

An HIV test takes place as follows:

  • The health professional takes a blood sample and sends it to a lab for testing.
  • In the lab they will look for antibodies in your blood.
  • The health professional receives the result of the lab test about one week later.
  • The health professional explains the result to you and talks with you about the next steps.
Doctor taking a blood sample from a woman.

Talking to a doctor

You can freely talk to your general practitioner or the health professional at the health centre of the asylum seekers’ centre  A doctor cannot give any information about you to anybody else. He/she is obliged by law to respect your privacy.

Man talking with a health professional.
What does it cost?

You can get tested for STIs and HIV by your general practitioner or at the municipal public health service (GGD). Are you at high risk of STIs? If you meet certain conditions you can get tested for free at the municipal public health service (GGD) in your area. Young people up to 25 years old, sex workers, men who have sex with men and people from countries where STIs are highly prevalent can make an appointment at the municipal public health service (GGD) and get tested for free.

You can also get tested by your general practitioner. Your consultation with your general practitioner is free but sometimes you have to pay for the test. This depends on your health insurance and the excess of your health insurance (eigen risico). Ask your health insurance provider for more information.

If you live in an asylum seekers’ centre you can visit the health centre there for a free STI test.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Soa Aids Nederland
Als u vermoedt dat u een soa heeft, is het belangrijk dat u zich laat testen. Overzicht van adressen voor soa-tests en vaccinaties.
Sense.info
Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bij Sense terecht voor vragen over anticonceptie, seksualiteit en soa. Dit kan per mail, telefoon, chat, of door een afspraak te maken bij een Sense spreekuur.
Hiv behandelcentra
Als u hiv heeft, is het belangrijk om u te laten behandelen. Een overzicht van de hiv-behandelcentra in Nederland.
HIV vereniging
Voor vragen over leven met hiv en voor contact met andere mensen met hiv.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen