Iemand kan hiv krijgen via de lichaamsvloeistoffen van mensen die al hiv hebben. Hiv kan worden doorgegeven via:

Geïnfecteerd sperma, vaginaal vocht en bloed van de menstruatie kunnen uw lichaam binnenkomen langs het slijmvlies van de anus, eikel van de penis, vagina en mond.

Geïnfecteerd bloed kan ook rechtstreeks in uw bloed komen door gebruikt materiaal voor injecties te delen of door bloedtransfusie. Besmetting door bloedtransfusie gebeurt bijna nooit in Europa, omdat het bloed op hiv wordt getest.

Ten slotte kan hiv worden doorgegeven via moedermelk tijdens de borstvoeding.

Hiv kan niet worden doorgegeven via speeksel.

Geïnfecteerd sperma, vaginaal vocht en bloed van de menstruatie van mensen die besmet zijn met hiv kunnen uw lichaam binnenkomen door het slijmvlies van de anus, eikel van de penis, vagina en mond.
Geïnfecteerd sperma, vaginaal vocht en bloed van de menstruatie van mensen die besmet zijn met hiv kunnen uw lichaam binnenkomen door het slijmvlies van de anus, eikel van de penis, vagina en mond.
Hiv kan worden doorgegeven via bloed, bijvoorbeeld door het delen van gebruikt materiaal voor injecties.
Hiv kan worden doorgegeven via bloed, bijvoorbeeld door het delen van gebruikt materiaal voor injecties.
Hiv kan worden doorgegeven via moedermelk tijdens de borstvoeding.
Hiv kan worden doorgegeven via moedermelk tijdens de borstvoeding.

Iemand kan hiv krijgen via seks of via andere manieren van infectie. 

Infectie via seks

Met de juiste behandeling kan iemand die hiv-positief is hiv bij seks zonder condoom niet meer doorgeven.

Wijzen van hiv infectie: vaginale seks zonder condoom te gebruiken.
Wijzen van hiv infectie: vaginale seks zonder condoom te gebruiken.
Wijzen van hiv infectie: anale seks zonder condoom te gebruiken.
Wijzen van hiv infectie: anale seks zonder condoom te gebruiken.
Wijzen van hiv infectie: orale seks zonder condoom te gebruiken.
Wijzen van hiv infectie: orale seks zonder condoom te gebruiken.

Infectie op een andere manier

Wijzen van hiv infectie: van moeder op kind tijdens de zwangerschap, bevalling of bij borstvoeding.
Wijzen van hiv infectie: van moeder op kind tijdens de zwangerschap, bevalling of bij borstvoeding.
Wijzen van hiv infectie: gebruikt injectiemateriaal delen
Wijzen van hiv infectie: gebruikt injectiemateriaal delen

Geen infectie via sociaal contact

U krijgt géén hiv van sociaal contact. Bijvoorbeeld door een glas of bord te delen met iemand met hiv of door elkaar aan te raken, te kussen of een tongzoen te geven.  

U kunt niet weten of iemand hiv heeft door naar hem/haar te kijken.

Geen hiv infectie: een glas of bord delen
Geen hiv infectie: een glas of bord delen
Geen hiv infectie: elkaar aanraken of de hand schudden
Geen hiv infectie: elkaar aanraken of de hand schudden
Geen hiv infectie: elkaar kussen of een tongzoen geven
Geen hiv infectie: elkaar kussen of een tongzoen geven

Bescherming tegen hiv

Mensen met hiv kunnen anderen infecteren als ze geen behandeling krijgen. Veel mensen weten niet dat ze hiv hebben. Bescherm uzelf en gebruik condooms bij seks.

Condoom

Someone can get HIV through body fluids of people who already have HIV. HIV can be transmitted through:

Infected semen, vaginal fluid and blood from the menstrual period can enter your body via the mucous membrane of the anus, glans of the penis, vagina and mouth.

Infected blood can reach your blood directly by sharing used injection material or through blood transfusion. Transmission through blood transfusion almost never happens in Europe, because the blood is tested for HIV.

Lastly, HIV can be transmitted through breast-milk when breast-feeding.

HIV cannot be transmitted through saliva.

Infected semen, vaginal fluid and menstrual blood can enter your body via the mucous membrane of the anus, glans of the penis, vagina and mouth.
Infected semen, vaginal fluid and menstrual blood can enter your body via the mucous membrane of the anus, glans of the penis, vagina and mouth.
HIV can be transmitted through blood, for example, by sharing used injection material.
HIV can be transmitted through blood, for example, by sharing used injection material.
HIV can be transmitted through breast milk when breast-feeding.
HIV can be transmitted through breast milk when breast-feeding.

Someone can get HIV through sex and through other ways of transmission.

Transmission through sex

  • Through vaginal sex or anal sex without a condom with someone who has HIV.
  • There is only a very small risk of getting HIV through oral sex (if semen or blood from a person with HIV gets into your mouth and you have broken skin there).

With the right treatment, an HIV-positive person is unable to transmit HIV when having sex without a condom.

Ways of HIV transmission: vaginal sex without using a condom
Ways of HIV transmission: vaginal sex without using a condom
Ways of HIV transmission: anal sex without using a condom
Ways of HIV transmission: anal sex without using a condom
Ways of HIV transmission: oral sex without using a condom
Ways of HIV transmission: oral sex without using a condom

Transmission in other ways

Ways of HIV transmission: from mother to child during pregnancy or delivery or when breast-feeding
Ways of HIV transmission: from mother to child during pregnancy or delivery or when breast-feeding
Ways of HIV transmission: by sharing used injection material
Ways of HIV transmission: by sharing used injection material

No transmission through social contact

You cannot get HIV through social contact. For instance: by sharing a glass or plate with someone, by touching someone or by kissing or giving someone a French kiss.

It is not possible to know if someone has HIV by looking at him/her.

No HIV transmission: sharing a glass or plate
No HIV transmission: sharing a glass or plate
No HIV transmission: touching or shaking hands
No HIV transmission: touching or shaking hands
No HIV infection: kissing each other or giving a French kiss
No HIV infection: kissing each other or giving a French kiss

Protection against HIV

People with HIV can infect other people if they do not get treatment. Many people do not know they have HIV. Protect yourself and use condoms during sex.

Condom

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Soa Aids Nederland
Als u vermoedt dat u een soa heeft, is het belangrijk dat u zich laat testen. Overzicht van adressen voor soa-tests en vaccinaties.
Sense.info
Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bij Sense terecht voor vragen over anticonceptie, seksualiteit en soa. Dit kan per mail, telefoon, chat, of door een afspraak te maken bij een Sense spreekuur.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen