Een huwelijk is een officiële verbintenis tussen 2 partners. Om voor de wet getrouwd te zijn, moet een huwelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Sommige mensen trouwen uit liefde, andere om praktische of materiële redenen, zoals financieel voordeel, macht, status, kinderen. Een huwelijk kan gearrangeerd zijn of de keuze van beide partners zijn.

Een huwelijk vraagt betrokkenheid van beide partners.

Mensen kunnen hun huwelijk ook beëindigen. Dit heet scheiden.

Een man en een vrouw trouwen in een stadhuis

Gearrangeerd huwelijk

In een gearrangeerd huwelijk kiezen de ouders of andere familieleden de persoon met wie hun kinderen of jongere familieleden zullen trouwen. Zowel mannen als vrouwen kunnen worden uitgehuwelijkt.

De jongeren kunnen vaak zelf kiezen of ze al dan niet willen trouwen, maar dit is niet altijd het geval. In Europa kunt u volgens de wet niet worden uitgehuwelijkt aan iemand met wie u niet wilt trouwen. Een gedwongen huwelijk is strafbaar. Iedereen heeft het recht om een partner te kiezen. Als u niet wilt trouwen met de partner die voor u werd gekozen, praat hier dan over met iemand die u kunt vertrouwen of zoek professionele hulp.

Gemengd huwelijk en huwelijksmigratie

Een gemengd huwelijk is een huwelijk tussen 2 mensen met een andere culturele, etnische of religieuze achtergrond.

Huwelijksmigratie betekent dat een van beide partners verhuist naar het land waar de andere partner woont.

Huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht

In verschillende Europese landen kunnen mensen met een homoseksuele relatie (zelfde geslacht) ook trouwen of geregistreerd partnerschap aangaan. 

2 mannen trouwen in een stadhuis

A marriage is the official union between 2 partners. For a marriage to be legal, a marriage must meet certain conditions.

Some people marry out of love, others marry out of practical reasons such as financial benefits, power, status or children. The marriage can be arranged, or take place because both partners choose to marry.

Marriage involves a commitment from both partners.

People can also end a marriage. This is called divorce.

A man and a woman getting married in a town hall

Arranged marriage

In an arranged marriage, the parents or other family members choose the person their children or younger relatives will marry. Both men and women can be married off.

The young people involved can often decide if they want to get married or not, but this is not always the case. According to the law in Europe, you cannot be married off to someone you do not want to marry. Forced marriage is forbidden by law. Everyone has the right to choose a partner. If you do not want to marry the partner who has been chosen for you, talk about it to someone you can trust, or ask for professional help.

Mixed marriage and marriage migration

A mixed marriage is a marriage between 2 people with a different cultural, ethnic or religious background.

Marriage migration means that one of the partners moves to the country where the other partner is living.

Same-sex marriage

In various European countries, people in a homosexual relationship (same sex) can also marry or enter into a legally registered partnership.

2 men getting married in a town hall

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
MIND Korrelatie
Als u met iemand wil praten over persoonlijke thema's als uw relaties ,gevoelens of seksualiteit, kunt u anoniem bellen, chatten of mailen met Korrelatie.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen