Soa's

U kunt de foetus met een soa besmetten als die niet wordt behandeld. Het kan gevaarlijk zijn voor de foetus als de soa niet wordt behandeld. Als u weet dat u een soa heeft, praat erover met uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Hij/zij kan u helpen om de juiste stappen te zetten om de foetus te beschermen. 

Bijna alle soa’s kunnen worden behandeld tijdens de zwangerschap zonder gevaar voor de foetus, behalve hepatitis B. Bij hepatitis B krijgt de baby een vaccin na de geboorte. 

Herpes in de vagina in de laatste 3 maanden van de zwangerschap kan gevaarlijk zijn voor de foetus. Neem onmiddellijk contact op met uw verloskundige of gynaecoloog. 

Een zwangere vrouw wordt altijd getest op verschillende soa’s. Als u een test wil voor een specifieke soa, moet u dat aan uw verloskundige of gynaecoloog vragen.

Een zwangere vrouw wordt altijd getest op verschillende soa’s. Als u een test wil voor een specifieke soa, moet u dat aan uw dokter vragen.

Hiv

Als u hiv heeft, kunt u toch gezonde kinderen krijgen: 

Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap.
Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap.
De baby moet soms worden geboren met een keizersnede.
De baby moet soms worden geboren met een keizersnede.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De moeder mag geen borstvoeding geven. De moedermelk bevat het hiv-virus.
De moeder mag geen borstvoeding geven. De moedermelk bevat het hiv-virus.
De moeder geeft de baby flesvoeding.
De moeder geeft de baby flesvoeding.

STIs

You can infect the foetus if an STI is not treated. It can be dangerous for the foetus if the STI is not treated. If you know you have an STI, talk to your general practitoner or midwife. He/she can help you to take the right steps to protect the foetus.

Most STIs can be treated during pregnancy without any danger for the foetus, except for hepatitis B. In the case of hepatitis B, the baby will be vaccinated after birth.

Herpes in the vagina in the last 3 months of pregnancy can be dangerous for the foetus. Contact your midwife or gynaecologist immediately.

A pregnant woman is always tested for several STIs. If you want a test for a specific STI, you have to ask your midwife or gynaecologist. 

A pregnant woman is always tested for several STIs. If you want a test for a specific STI, you have to ask your doctor.

HIV

If you have HIV, you can still have healthy children:

A pregnant woman with HIV has to take medicines during pregnancy.
A pregnant woman with HIV has to take medicines during pregnancy.
The baby will sometimes be born by caesarean section.
The baby will sometimes be born by caesarean section.
The baby is given medicines after birth.
The baby is given medicines after birth.
The mother cannot breast-feed her child. The breast-milk contains HIV.
The mother cannot breast-feed her child. The breast-milk contains HIV.
The mother bottle-feeds the baby.
The mother bottle-feeds the baby.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Soa Aids Nederland
Als u vermoedt dat u een soa heeft, is het belangrijk dat u zich laat testen. Overzicht van adressen voor soa-tests en vaccinaties.
Sense.info
Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bij Sense terecht voor vragen over anticonceptie, seksualiteit en soa. Dit kan per mail, telefoon, chat, of door een afspraak te maken bij een Sense spreekuur.
Verloskundige
Zodra u weet dat u zwanger bent, maakt u een afspraak bij een verloskundige bij u in de buurt. Een verloskundige begeleidt u tijdens uw zwangerschap, de bevalling en de eerste periode na de bevalling.
Gynaecoloog
Als u zwanger bent en een medische indicatie (verwijzing) heeft gekregen, gaat u naar een gynaecoloog. U krijgt deze verwijzing van uw verloskundige of huisarts.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen