De geslachtsdelen binnenin het lichaam van de vrouw (inwendige geslachtsdelen) zijn: 

  • vagina;
  • baarmoederhals;
  • baarmoeder;
  • eileiders;
  • eierstokken.

De vrouw heeft ook bekkenbodemspieren onderaan in haar buik. Het zijn geen geslachtsdelen maar ze zijn belangrijk voor het seksueel welzijn en seksueel plezier van de vrouw. 

Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
De inwendige geslachtsdelen van de vrouw zijn: 1. vagina, 2. baarmoederhals, 3. baarmoeder, 4. eileiders, 5. eierstokken.
De inwendige geslachtsdelen van de vrouw zijn: 1. vagina, 2. baarmoederhals, 3. baarmoeder, 4. eileiders, 5. eierstokken.

Vagina

De vagina is een buisvormige doorgang die van de buitenkant van het lichaam naar de ingang van de baarmoeder (baarmoederhals) leidt. De vagina is ongeveer 10 cm diep.

De vagina heeft elastische wanden die dicht bij elkaar liggen. De wanden kunnen zich aanspannen (waardoor de opening smaller wordt) of ontspannen. 

Tijdens de menstruatie verliest de vrouw bloed via haar vagina.  

Aan de ingang van de vagina bevindt zich het maagdenvlies, een soepel randje huidweefsel. 

Bij geslachtsgemeenschap gaat de penis in de vagina (penetratie). 

Baby’s worden geboren langs de vagina bij een natuurlijke bevalling.

Baarmoederhals

De baarmoederhals is de doorgang die van de vagina naar de baarmoeder leidt. 

De baarmoederhals is gewoonlijk gesloten en opent zich tijdens de bevalling

Baarmoeder

De baarmoeder heeft de vorm en de grootte van een omgekeerde peer. 

De baarmoeder groeit tijdens de zwangerschap samen met de baby. Na de bevalling krijgt de baarmoeder haar normale grootte terug.

Eileiders

De vrouw heeft 2 eileiders, een aan beide kanten van de baarmoeder. 

Een eileider transporteert een eicel van de eierstok naar de baarmoeder. 

Eierstokken

De vrouw heeft 2 eierstokken. Elke eierstok is verbonden met een eileider. 

De eierstokken bewaren de eicellen van de vrouw. Wanneer een vrouw wordt geboren, heeft ze reeds al haar eicellen. 

Een eierstok heeft de grootte van een aardbei. 

Een eierstok produceert vrouwelijke hormonen. Deze hormonen hebben een invloed op onder meer de huid en de botten en geven het lichaam een signaal om zich op een zwangerschap voor te bereiden. Tijdens de menopauze kan een tekort aan hormonen stemmingswisselingen en opvliegers veroorzaken.

The sexual organs inside a woman’s body (internal sexual organs) are:

  • vagina;
  • cervix;
  • uterus;
  • fallopian tubes;
  • ovaries.

A woman also has pelvic floor muscles at the bottom of her belly. They are not sexual organs but are important to a woman’s sexual wellbeing and sexual pleasure.

Woman standing. The focus is on the internal sexual organs.
Woman standing. The focus is on the internal sexual organs.
A woman’s internal sexual organs are: 1. vagina, 2. cervix, 3. uterus, 4. fallopian tubes, 5. ovaries.
A woman’s internal sexual organs are: 1. vagina, 2. cervix, 3. uterus, 4. fallopian tubes, 5. ovaries.

Vagina

The vagina is a tube-shaped passage leading from the outside of the body to the entrance of the uterus (cervix). It is about 10 cm deep.

The vagina has elastic walls lying close to each other. The walls can tighten (making the opening smaller) or relax.

During her menstrual period a woman loses blood through her vagina.

At the entrance of the vagina lies the hymen, a supple rim of tissue.

During sexual intercourse, the penis enters the vagina (penetration).

Babies are born through the vagina during a natural delivery.

Cervix

The cervix is a passage leading from the vagina to the uterus.

The cervix is usually closed and opens up during delivery.

Uterus

The uterus has the size and shape of an upside-down pear.

The uterus grows during pregnancy together with the baby. After delivery the uterus returns to its normal size.

Fallopian tubes

A woman has 2 fallopian tubes, one on each side of the uterus.

A fallopian tube takes an egg cell from the ovary to the uterus.

Ovaries

A woman has 2 ovaries. Each ovary is connected to a fallopian tube.

The ovaries store a woman’s egg cells. When she is born, she already has all her egg cells.

The ovary is the size of a strawberry.

The ovaries are important producers of female hormones. These hormones influence, for example, the skin and bones and tell the body how to prepare for pregnancy. During the menopause a lack of these hormones can cause mood swings and hot flushes.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Gynaecoloog
Als u zwanger bent en een medische indicatie (verwijzing) heeft gekregen, gaat u naar een gynaecoloog. U krijgt deze verwijzing van uw verloskundige of huisarts.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen