Een kind wordt seksueel misbruikt wanneer het gedwongen of overgehaald wordt om deel te nemen aan seksuele handelingen, met of zonder fysiek contact. Dit kan ook online zijn. Bijvoorbeeld: aanraken, kussen, geslachtsgemeenschap, het kind dwingen om pornografie te bekijken, vulgaire taal gebruiken, de geslachtsdelen tonen, blootfoto's of blootfilmpjes van het kind te verspreiden. 

Soms weet of begrijpt het kind niet dat het misbruikt wordt.

De persoon die het kind misbruikt, kan een volwassene of een persoon jonger dan 18 zijn.

In Nederland zijn seksuele handelingen met iemand die jonger is dan 16 jaar in principe altijd strafbaar, zelfs als hij/zij hiermee instemde. Geslachtsgemeenschap met iemand die jonger is dan 12 jaar wordt altijd als verkrachting beschouwd, zelfs als hij/zij hiermee instemde.

Aanranding of verkrachting van een kind wordt zwaarder bestraft dan wanneer het slachtoffer een volwassene is. 

Kinderporno aanmaken, tonen, verspreiden of verkopen kan worden bestraft met een gevangenisstraf.

Als u getuige bent geweest van het misbruik van een kind of als u vermoedt dat een kind misbruikt wordt, kunt u dit anoniem melden. Melden kan bij de politie of bij Veilig Thuis, de instantie die zich bezig houdt met het welzijn van kinderen en jongeren.

A child is sexually abused when he or she is forced or persuaded to take part in sexual acts, with or without physical contact. This can also happen online. For example: touching, kissing, sexual intercourse, forcing the child to watch pornography, using vulgar language, showing the genitals or distributing nude pictures or nude videos of the child.

Sometimes the child does not know or understand that he or she is being abused.

The person abusing the child can be an adult or a person under 18 years of age.

In the Netherlands, sexual acts with a person younger than 16 are in prinicple forbidden by law, even if he/she agreed. Sexual intercourse with a person younger than 12 is always considered rape, even if he/she agreed to it.

Indecent assault or rape of a child is punished more severely than when the victim is an adult. 

Making, showing, distributing or selling child pornography can also be punished with a prison sentence.

If you witness child abuse or suspect that a child is being abused, you can report it anonymously. You can report it to the police or to Veilig Thuis

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Nood
Als u direct hulp nodig hebt, belt u 112.
112
Politie
Assisitentie in een levensbedreigende situatie
112
Veilig Thuis
Veilig Thuis geeft gratis informatie en advies bij geweld in een partnerrelatie of gezin.
Hulplijn Seksueel misbruik
Als u slachtoffer bent van seksueel misbruik, kunt u anoniem bellen naar de Hulplijn Seksueel Misbruik.
0900 - 9999 001
MIND Korrelatie
Als u met iemand wil praten over persoonlijke thema's als uw relaties ,gevoelens of seksualiteit, kunt u anoniem bellen, chatten of mailen met Korrelatie.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen