Symptomen van hiv zonder behandeling

Als iemand geïnfecteerd raakt met hiv, dan zijn dit mogelijke symptomen

  • 1ste weken: hij/zij kan last krijgen van symptomen die op griep lijken, huiduitslag of gezwollen lymfeklieren
  • Daarna volgt een periode zonder symptomen.

Als hij/zij zich niet laat behandelen voor hiv, dan: 

  • Na een tijdje (dit kan 2 jaar of langer zijn) kan hij/zij nieuwe klachten en/of verschillende nieuwe symptomen krijgen.
  • Hiv valt het afweersysteem aan. Zonder behandeling krijgt iemand met hiv na enkele jaren aids. Het afweersysteem is dan zo zwak dat het lichaam vatbaar is voor andere infecties. Deze infecties kunnen dodelijk zijn.
Zonder behandeling is het afweersysteem van iemand met hiv zo zwak dat hij/zij vatbaar is voor andere infecties en ziek wordt.

Leven met hiv in behandeling

Hoe sneller iemand met hiv wordt behandeld, hoe minder ernstig de gevolgen voor zijn/haar gezondheid zijn. Hij/zij kan een normaal leven leiden en zelfs even lang leven als iemand zonder hiv.

Als iemand met hiv wordt behandeld, is er bijna geen risico op infecteren van anderen bij onbeschermde seks

Iemand met hiv kan een normaal leven leiden.

Hiv-test

Laat u testen als u denkt dat u hiv heeft. Vraag uw huisarts, GGD of zorgverlener op het zorgverlener op het gezondheidscentrum in het AZC om hulp. 

Man praat met een zorgverlener.

Symptoms of untreated HIV

If someone becomes infected with HIV, he or she may have the following symptoms:

  • First weeks: he/she may get symptoms resembling the flu, a rash or swollen lymph nodes.
  • Then follows a period without symptoms. 

If he or she does not get treated for HIV, then: 

  • After some time (this can be 2 years or more) he/she may get new complaints and/or various new symptoms.
  • HIV attacks the immune system. Without treatment, someone with HIV will become AIDS after several years. The body’s immune system is so weak that the body will be prone to many other infections. These infections may lead to death.
Without treatment, the immune system of a person with HIV is so weak he/she will be prone to many other infections and get ill.

Living with HIV when treated

The sooner a person with HIV is treated, the less serious are the consequences of HIV on his/her health. He/she can lead a normal life and live just as long as someone who does not have HIV.

If someone with HIV is treated, there is almost no risk of infecting other people through unprotected sex.

A person with HIV can lead a normal life.

HIV test

Get yourself tested if you want to know for sure that you do not have HIV. Ask your general practitioner, municipal public health service (GGD) or health professional at the health centre of the asylum seekers’ centre for help.

Man talking with a health professional.

Meer informatie of hulp nodig?

Hiv behandelcentra
Als u hiv heeft, is het belangrijk om u te laten behandelen. Een overzicht van de hiv-behandelcentra in Nederland.
HIV vereniging
Voor vragen over leven met hiv en voor contact met andere mensen met hiv.
Poz & Proud
Organisatie voor en door homo-mannen met hiv.
Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen