Noodsituatie

Bij onbeschermde seks loopt u het risico zwanger te worden wanneer u dit niet heeft gepland. 
U loopt een risico wanneer u geslachtsgemeenschap heeft gehad tijdens uw vruchtbare dagen en u geen anticonceptie heeft gebruikt of er is iets misgegaan met de anticonceptie. 

Wat doen?

Als u graag zwanger wil worden, hoeft u niets te doen. 

Als u liever niet zwanger wil worden heeft u 2 opties:

  1. De noodpil nemen.
  2. Een koperspiraal laten plaatsen door een dokter.

Noodpil

Afhankelijk van het merk dat u kiest, bestaat de noodpil uit 1 of 2 pilletjes. De noodpil wordt ook de morning-afterpil genoemd. 

De noodpil verkleint het risico op een zwangerschap na onbeschermde seks. De noodpil verstoort de eisprong of stelt ze uit. U kunt toch zwanger worden als u al een eisprong heeft gehad. Neem de noodpil zo snel mogelijk na de seks. Hoe sneller u de pil neemt, hoe kleiner de kans dat u zwanger wordt.

Er zijn 2 soorten noodpil: 

  • De noodpil die u tot 3 dagen na de onbeschermde seks kunt slikken. Er bestaan verschillende merken.
    Slik de pil zo snel mogelijk. Het liefst binnen 24 uur na de onbeschermde seks. 
  • De Ella One noodpil. U kunt deze pil tot 5 dagen na de seks slikken.
Noodpil

De noodpil is geen abortus. De noodpil verstoort de eisprong of stelt ze uit. Een abortus eindigt een werkelijke zwangerschap. 

De noodpil is zonder recept te verkrijgen bij de drogist. 

Anticonceptie

Als u onbeschermde seks heeft nadat u de noodpil heeft genomen, kunt u zwanger worden. Gebruik een condoom tot aan uw volgende menstruatie. Gebruik ook een condoom wanneer u al met een ander anticonceptiemiddel bent gestart. 

Wacht 5 dagen na inname van de Ella One noodpil om te starten met de anticonceptiepil, vaginale ring of anticonceptiepleister. Door deze anticonceptiemiddelen werkt Ella One niet goed meer. 

De noodpil is minder betrouwbaar dan gewone anticonceptiemiddelen. Als u de noodpil al vaker nodig heeft gehad, overweeg dan andere anticonceptie die beter bij u past.

Koperspiraal

U kunt ook naar de dokter gaan voor een koperspiraal. Het koperspiraal voorkomt de innesteling van een bevruchte eicel. Dit is een gewoon anticonceptiemiddel dat ook werkt in noodsituaties. Zo bent u 5 jaar beschermd tegen zwangerschap.

Koperspiraal

Weten of u een soa heeft

Bij onbeschermde seks loopt u een risico op een soa. Soa’s hebben dikwijls geen duidelijke symptomen. Laat u testen als u denkt dat u een soa heeft. 

Noodanticonceptie kopen

De noodpil kost ongeveer € 10 - €20. In Nederland kunt u de noodpil zonder recept in de apotheek of drogist kopen.

Een dokter kan een koperspiraal plaatsen voor ongeveer € 47 tot € 129. Na 5 tot 10 jaar, afhankelijk van het merk, moet u naar de dokter teruggaan voor een nieuw koperspiraal.

Tot 21 jaar  wordt de meeste anticonceptie vergoed. U moet dan wel uw eigen risico hebben opgemaakt. Check uw vergoeding bij uw zorgverzekeraar. Vanaf 21 jaar wordt anticonceptie alleen vergoed als u een aanvullende verzekering voor anticonceptie heeft.

Emergency situation

If you have unprotected sex, you run the risk of getting pregnant when you did not intend to.
You run a risk if you had sexual intercourse in your fertile period and did not use contraception, or if something went wrong with the contraception.

What to do?

If you want to become pregnant: do not do anything.

If you would rather not become pregnant, you have 2 options:

  1. Take the emergency contraceptive pill.
  2. Have a copper IUD fitted by a doctor.

The emergency contraceptive pill

Depending on the brand that you choose, the emergency contraceptive pill consists of 1 or 2 pills. The emergency contraceptive pill is also called the “morning-after pill”.

The emergency contraceptive pill reduces the risk of pregnancy after unprotected sex. The emergency contraceptive pill interrupts or delays ovulation. You can still get pregnant if you have already ovulated. Take the emergency contraceptive pill as soon as possible after sex. The sooner you take it, the higher the chance of not getting pregnant.

There are 2 kinds of emergency contraceptive pill:

  • The emergency contraceptive pill that you can take up to 3 days after unprotected sex. There are various brands. Take the pill as soon as possible. Preferably within 24 hours after unprotected sex. 
  • The EllaOne emergency contraceptive pill. You can take this pill up to 5 days after you had sex.
The emergency contraceptive pill

The emergency contraceptive pill is not an abortion. The emergency contraceptive pill interrupts or delays ovulation. An abortion terminates an actual pregnancy.

The emergency contraceptive pill can be obtained at the chemist without a prescription.

Contraception

If you had unprotected sex after taking the emergency contraceptive pill, you may become pregnant. Use a condom until your next menstrual period. You should also use a condom if you have started using a different form of contraception.

Wait for 5 days after taking the EllaOne emergency contraceptive pill before you start to use the contraceptive pill, vaginal ring or a contraceptive patch. EllaOne does not work properly with these methods of contraception.

This means the emergency contraceptive pill is less reliable than other methods of contraception. If you need to take the emergency contraceptive pill frequently, consider whether another contraception would be more suitable for you.

Copper IUD

You can also go to your doctor for a copper IUD. The copper IUD prevents implantation of a fertilised egg cell. This is a normal method of contraception that also works in emergency situations. In this way, you are protected against pregnancy for at least 5 years.

Copper IUD

Knowing whether you have an STI

When you have unprotected sex you run the risk of getting an STI. STIs often have no clear symptoms. Get yourself tested if you think you may have an STI.

Buying emergency contraception

The emergency contraceptive pill costs around € 10 - € 20. The EllaOne emergency contraceptive pill costs € 25. In the Netherlands, you can buy the emergency contraceptive pill without a prescription at a pharmacy or chemist.

A doctor can fit the copper IUD for about € 47 to € 120. Depending on the brand, you have to go back to the doctor after 5 to 10 years for a new copper IUD.

 

What does it cost?

Until the age of 21, most forms of contraception are reimbursed by your health insurance. However, you first have to pay the excess (eigen risico) of your health insurance policy. Check with your health insurance provider to find out how much will be reimbursed. From the age of 21, contraception is only reimbursed if you have taken out additional insurance for contraception.

Emergency contraceptives are not reimbursed. 

 

 

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Huisartsenpost
U belt met de huisartsenpost in de avond of het weekend. U kunt de huisartsenpost bezoeken als u spoedeisende hulp nodig hebt. 'Spoedeisend' zijn gezondheidsklachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw eigen huisarts. Na het bellen wordt bepaald of u naar de huisartsenpost moet.
Sense.info
Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bij Sense terecht voor vragen over anticonceptie, seksualiteit en soa. Dit kan per mail, telefoon, chat, of door een afspraak te maken bij een Sense spreekuur.
Verloskundige
Zodra u weet dat u zwanger bent, maakt u een afspraak bij een verloskundige bij u in de buurt. Een verloskundige begeleidt u tijdens uw zwangerschap, de bevalling en de eerste periode na de bevalling.
Gynaecoloog
Als u zwanger bent en een verwijzing heeft gekregen, gaat u naar een gynaecoloog. De verloskundige of huisarts geeft u een verwijzing.
Fiom
Hulp en advies bij onbedoelde of ongewenste zwangerschap: kijk voor online informatie op de website of bel Fiom.
088 126 49 00
Siriz
Hulp en keuzemogelijkheden bij een ongeplande, onbedoelde en ongewenste zwangerschap. Siriz werkt vanuit de overtuiging dat het ongeboren leven vanaf het begin recht heeft om zich verder te ontwikkelen en ter wereld te komen.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen