Partnergeweld is strafbaar in Nederland.

Op het slaan van een partner kunnen gevangenisstraffen van 1 jaar staan. Wanneer dit geweld leidt tot blijvende letsels bij het slachtoffer, kan de straf zwaarder zijn. Niet alleen fysiek geweld, maar ook intimidatie en verbaal geweld kunnen strafbaar zijn.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, kunt u naar een Blijf van mijn lijf huis gaan. 

In heel Nederland zijn er speciale organisaties, zoals Veilig Thuis, voor opvang en hulp waar u naar toe kunt bellen of gaan. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een huisarts of een rechtbank. Wanneer u een beroep doet op Veilig Thuis, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. Er kan dan een tijdelijk huisverbod opgelegd worden aan degene die het geweld pleegt. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u geen wettelijke verblijfsstatus heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie zal u niet arresteren als u geen verblijstatus heeft, en u kunt er anoniem aangifte doen. U kunt altijd een professional van een organisatie meenemen.

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt. 

In the Netherlands, partner violence is a criminal offence.

Hitting a partner can be punished with prison sentence. When this violence causes lasting injuries to the victim, the punishment can be more severe. Not only physical violence, but also harassment and verbal violence can be punished.

If you find yourself in an emergency situation and are afraid of further violence, you can go to a shelter (Blijf van mijn lijf huis). The person who threatens to commit domestic violence or child abuse can be issued with a domestic exclusion order (huisverbod), prohibiting that person from entering the home for a period of 10 days. This period can be extended by 4 weeks.

Across the Netherlands there are special organisations, such as Veilig Thuis, which offer shelter and support. You can call them or visit them. They can go with you to the police, a doctor or a court. When you contact Veilig Thuis, you do not have to give your name. You can get help and advice anonymously and free of charge.

You can also go to the police immediately to file a complaint. They are obliged to respect your privacy. If you are afraid of further violence, the police can protect you, and the person committing the violence can be issued with a temporary domestic exclusion order (huisverbod). The police are obliged to treat you in a respectful and correct way.

According to the law, if you are without legal residence status, the police have to treat you with the same respect as other victims. The police will not arrest you because you have no residence permit, and you can report the crime anonymously. If you want, a social worker or another social organisation can accompany you. 

Help for perpetrators

If you feel you have been violent in a relationship or you feel there is a risk that you will become violent towards another person, you can seek help. Therapy can help you to talk about your feelings and behaviour and to prevent you from becoming violent (again)

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Huisartsenpost
U belt met de huisartsenpost in de avond of het weekend. U kunt de huisartsenpost bezoeken als u spoedeisende hulp nodig hebt. 'Spoedeisend' zijn gezondheidsklachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw eigen huisarts. Na het bellen wordt bepaald of u naar de huisartsenpost moet.
Nood
Als u direct hulp nodig hebt, belt u 112.
112
Politie
Hulp bij een levensbedreigende situatie
112
Veilig Thuis
Veilig Thuis geeft gratis informatie en advies bij geweld in partnerrelatie of gezin.
Aanranding en verkrachting
Overzicht van organisaties waar u terecht kunt bij seksueel geweld.
Centrum Seksueel Geweld
Als u seksueel geweld heeft meegemaakt, kunt u contact opnemen met het Centrum Seksueel geweld. U kunt hier terecht voor medische en psychische hulp.
Aanranding en verkrachting - plegers
Als u seksueel geweld heeft gepleegd kunt u hulp zoeken om herhaling te voorkomen.
MIND Korrelatie
Als u met iemand wil praten over persoonlijke thema's als uw relaties ,gevoelens of seksualiteit, kunt u anoniem bellen, chatten of mailen met Korrelatie.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen