In Nederland is iedereen vrij om zijn/haar partner te kiezen en te beslissen met wie hij/zij wil trouwen. Beide partners moeten minimaal 18 jaar zijn om in Nederland te kunnen trouwen. Een in het buitenland gesloten huwelijk tussen minderjarige partners, wordt in Nederland pas erkend wanneer beide partners minimaal 18 jaar zijn. 

Een gedwongen huwelijk is strafbaar. Een Nederlander of vreemdeling met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland die iemand anders dwingt om tegen zijn/haar wil te trouwen, kan een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen. Ook wanneer de dwang in het buitenland heeft plaatsgevonden is vervolging in Nederland mogelijk. Zelfs als het huwelijk niet daadwerkelijk doorgaat, kan de dwang toch worden bestraft. De dwang kan fysiek of psychologisch zijn (bedreigingen of emotionele druk). Heeft u vragen hierover of zoekt u hulp, neem dan contact op met Veilig Thuis

Een gearrangeerd huwelijk is wanneer ouders of andere familieleden een partner voor hun kind kiezen. Wanneer beide toekomstige echtgenoten volledig instemmen met het huwelijk, en minimaal 18 jaar zijn, is dit een wettelijk huwelijk. 

Een gelukkige vrouw omhelst de partner die zij gekozen heeft

In the Netherlands, everyone is free to choose his or her partner and to decide who he or she wants to marry. Both partners need to be at least 18 years of age to be able to marry in the Netherlands. A marriage between underage partners that was conducted abroad is only recognized in the Netherlands when both partners are at least 18 years of age.

Forced marriage is forbidden by law. A Dutch national (or foreigner who permanently resides in the Netherlands) who forces somebody else to marry against his/her will can be punished with a prison sentence of up to 2 years. Even when the coercion took place outside the Netherlands, prosecution in the Netherlands is possible. Even if the marriage does not actually take place, the coercion can still be punished. The coercion can be physical or psychological (threats or emotional pressure). If you have questions about this or are looking for help, contact Veilig Thuis. 


An arranged marriage is when parents or other family members choose a partner for their child. When both spouses-to-be fully agree to the marriage, and are both at least 18 years of age, this is a legal marriage

A woman happily embracing the partner she chose

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
MIND Korrelatie
Als u met iemand wil praten over persoonlijke thema's als uw relaties ,gevoelens of seksualiteit, kunt u anoniem bellen, chatten of mailen met Korrelatie.
Veilig Thuis
Veilig Thuis geeft gratis informatie en advies bij geweld in een partnerrelatie of gezin.
Sense.info
Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bij Sense terecht voor vragen over anticonceptie, seksualiteit en soa. Dit kan per mail, telefoon, chat, of door een afspraak te maken bij een Sense spreekuur.
Juridisch Loket
Als u vragen heeft over uw rechten, kunt u contact opnemen met het juridisch loket voor een gratis (telefonisch) consult.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen