Als u vragen heeft over uw seksleven of relatie of als u een probleem heeft, kunt u met verschillende zorgverleners praten, zoals een dokterverpleegkundigegynaecoloog, verloskundige, seksuoloog, therapeut, psycholoog. U gaat altijd eerst naar uw huisarts

Indien nodig kan de zorgverlener u doorverwijzen naar een specialist. Een psycholoog/psychotherapeut kan u helpen als u kampt met een depressie, leeft met hiv, relatieproblemen heeft …
 

Een vrouw praat met een dokter

Waarover kunt u praten met een zorgverlener?

U kunt bijna elk intiem onderwerp bespreken met een zorgverlener. Voorbeelden hiervan zijn:

Hoe praten met een zorgverlener?

Als u met een zorgverlener wilt praten, kunnen de volgende tips handig zijn:

 • Denk na over het probleem of de vraag die u wilt bespreken.
 • Denk na over wat u wilt van de zorgverlener. Wilt u advies, een soa-test, een doorverwijzing naar een specialist…
 • Laat het duidelijk merken als het u moeilijk vindt om over het onderwerp te praten.
 • Beschrijf het probleem of de vraag zo specifiek mogelijk. Bijvoorbeeld: "Ik kan geen erectie krijgen."
 • Denk na over welke woorden u zult gebruiken. Het woordenboek op deze website kan u hierbij helpen.
 • U kunt iemand die u vertrouwt meenemen zodat hij/zij u kan helpen.

Vaak lijkt het moeilijk om met een zorgverlener over een intiem onderwerp te praten, maar vergeet niet dat dit een deel uitmaakt van hun takenpakket. Zij zijn erg vertrouwd met deze onderwerpen.

Man praat met een zorgverlener.

Privacy

Uw privacy wordt altijd gerespecteerd wanneer u met een zorgverlener praat. Professionele zorgverleners mogen de informatie die u hen vertelt niet delen met anderen.

Een zorgverlener mag de informatie die u hem/haar vertelt niet delen met anderen.

If you have questions about your sex life or relationship, of if you have a problem, you can talk to different health professionals. You always go to your general practitioner first. If necessary, the health professional can refer you to a specialist, for example gynaecologist, midwife, (sexual) therapist or psychologist. 

A psychologist/psychotherapist can help you if you are dealing with depression, living with HIV or have relationship problems.

 

A woman talking with a doctor

What to talk about with a health professional?

You can talk to a health professional about almost every intimate issue. For example:

How to talk with a health professional

If you want to talk with a health professional, these tips may be handy:

 • Think about the problem or question you want to discuss.
 • Think about what you want from the health professional. For instance: do you want advice, an STI test or a referral to a specialist?
 • Make it clear if the topic is difficult for you to talk about.
 • Describe your problem or question as specifically as possible. For example: "I am not able to get an erection."
 • Think about the words you will use. The glossary on this website can help.
 • You can take someone you trust with you, so that he/she can help you.

It often seems difficult to talk about intimate topics with a health professional, but this is part of their job. They know these topics well.

Man talking with a health professional.

Privacy

Your privacy is respected when you talk to a health professional. Professionals cannot share the information you tell them.

A health professional cannot share the information you tell him/her

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Seksuoloog
Voor hulp bij seksuele problemen kunt u terecht bij een seksuoloog. Seksuologische hulp wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Soms wordt het wel vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.
Soa Aids Nederland
Als u vermoedt dat u een soa heeft, is het belangrijk dat u zich laat testen. Overzicht van adressen voor soa-tests en vaccinaties.
Sense.info
Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bij Sense terecht voor vragen over anticonceptie, seksualiteit en soa. Dit kan per mail, telefoon, chat, of door een afspraak te maken bij een Sense spreekuur.
Gynaecoloog
Als u zwanger bent en een verwijzing heeft gekregen, gaat u naar een gynaecoloog. De verloskundige of huisarts geeft u een verwijzing.
Verloskundige
Zodra u weet dat u zwanger bent, maakt u een afspraak bij een verloskundige bij u in de buurt. Een verloskundige begeleidt u tijdens uw zwangerschap, de bevalling en de eerste periode na de bevalling.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen