Iedereen heeft verschillende verwachtingen en wensen, en elke relatie is anders. In elke relatie is het echter belangrijk dat beide partners hun gevoelens, wensen en gedachten kunnen uiten. Zelfs in geval van problemen in hun relatie of problemen in hun seksleven moeten partners nog steeds proberen te communiceren.

Een koppel dat praat

Waarover praten met elkaar?

Uw partner tonen hoe u zich voelt, kan een goed beginpunt van een gesprek zijn. Met uw partner kunt u over heel wat verschillende onderwerpen praten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • uw dromen en plannen voor de toekomst;
 • activiteiten die u wilt doen;
 • dingen die u leuk vindt aan uw partner;
 • wel of niet kiezen voor kinderen;
 • uw wensen, fantasieën en gevoelens: wat u wel en niet leuk vindt in uw seksleven, technieken, jaloezie...;
 • uw frustraties en irritaties: wat u niet wilt in uw relatie, uw grenzen;
 • veilige seks: het gebruik van condooms en andere anticonceptiemiddelen.
Een koppel praat in bed over anticonceptie

Hoe met elkaar praten?

Als u met uw partner over seks of uw relatie praat:

 • Kies een moment waarop er voldoende tijd is om te praten.
 • Probeer elkaar niets te verwijten.
 • Blijf concreet (beschrijf details) om misverstanden te vermijden.
 • Toon respect voor uw partner.
 • Praat over uw eigen gevoelens en wensen, en over hoe u de dingen ziet.

Het is niet makkelijk om met uw partner over intieme onderwerpen te praten. Als het te moeilijk is voor u om met uw partner te praten, probeer dan te praten met iemand die u kunt vertrouwen of zoek professionele hulp.

Everybody has different expectations and wishes and every relationship is different. However, it is important in every relationship that both partners can express their feelings, wishes and thoughts. Even if there are problems in their relationship or problems in their sex life, they should try to communicate.

A couple talking

What to talk about with each other

Showing your partner how you feel can help you start to talk with each other. You can talk about many things with your partner. For example:

 • your dreams and plans for the future;
 • activities you would like to do;
 • things you like about your partner;
 • having children or not;
 • your desires, fantasies and feelings: what you like and what you do not like in your sex life, techniques, jealousy, etc.;
 • your frustrations and irritations: what you do not want in your relationship, your boundaries;
 • safe sex: the use of condoms and other contraception.
A couple talking in bed about the use of contraception

How to talk with each other

If you talk about sex or your relationship with your partner:

 • choose a moment when you have sufficient time to talk;
 • try not to blame each other;
 • stay concrete (stick to details) to avoid misunderstandings;
 • show respect for your partner;
 • talk about your own feelings and wishes and your understanding of things.

Talking about intimate subjects with your partner is difficult. If it is too difficult to talk with your partner, try to talk with someone you can trust or ask for professional help.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
MIND Korrelatie
Als u met iemand wil praten over persoonlijke thema's als uw relaties ,gevoelens of seksualiteit, kunt u anoniem bellen, chatten of mailen met Korrelatie.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen