Respect hebben voor uw partner betekent dat u rekening houdt met zijn/haar gevoelens, wensen en rechten.
Als u uw partner respecteert, toont u dat u positief staat tegenover hem of haar. Dit betekent ook dat u uw partners grenzen respecteert.

Als uw partner u niet respecteert, moet u nadenken over hoe u verder wilt. U beslist zelf wat uw grenzen zijn. U kunt ook professionele hulp zoeken.

Een man en een vrouw die respect tonen voor elkaar

Respecting your partner means that you take into account his/her feelings, wishes and rights.
If you respect your partner, you show that you are positive about him or her. It means you also respect your partner’s boundaries.

If you do not respect your partner, you should think about how you want to continue. You decide what your boundaries are. You can also seek professional help.

A man and a woman showing respect for each other

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Veilig Thuis
Veilig Thuis geeft gratis informatie en advies bij geweld in een partnerrelatie of gezin.
Politie
Assisitentie in een levensbedreigende situatie
112
Nood
Als u direct hulp nodig hebt, belt u 112.
112
Antidiscriminatiebureaus
Als je je gediscrimineerd voelt, kun je dat melden bij een antidiscriminatiebureau.
MIND Korrelatie
Als u met iemand wil praten over persoonlijke thema's als uw relaties ,gevoelens of seksualiteit, kunt u anoniem bellen, chatten of mailen met Korrelatie.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen