In Nederland beschermt de wet jongeren tegen het hebben van geslachtsgemeenschap wanneer zij jonger dan 16 jaar zijn. Seks met een kind jonger dan 12 jaar is altijd strafbaar. 

Seks hebben met een kind jonger dan 16 jaar is in principe ook strafbaar, zelfs als het contact door beiden wordt gewenst. Tussen 12 en 16 jaar geldt de hoorplicht wanneer er aangifte is gedaan, en moet de rechter beide partijen horen en een afweging maken.

Een jongen van 17 die seks heeft met een meisje van 15 dat daar geen bezwaar tegen heeft, krijgt waarschijnlijk geen problemen met justitie. In de praktijk wordt iemand alleen vervolgd wanneer er een beduidend leeftijdsverschil is tussen de partners en/of wanneer een van de partners geen seks wilde. 

Een jongen en een meisje hebben voor de eerste keer seks

In the Netherlands, the law protects young people against having sexual intercourse when they are younger than 16. Sex with a child younger than 12 is always a criminal offence.

Having sex with a child younger than 16 is also a criminal offence in principle, even if the sexual contact was consented to by both parties. When it has been reported to the police and one of the parties is aged between 12 and 16, the judge is legally obliged to hear both parties and reach a decision.

A boy of 17 who has sex with a girl of 15 who consents to it will probably not come into contact with the law. In practice, someone is only prosecuted when there is a significant age difference between the partners and/or when one of the partners did not consent to sex. 

A boy and a girl having sex for the first time

Meer informatie of hulp nodig?

Juridisch Loket
Als u vragen heeft over uw rechten, kunt u contact opnemen met het juridisch loket voor een gratis (telefonisch) consult.
Politie
Assisitentie in een levensbedreigende situatie
112
Veilig Thuis
Veilig Thuis geeft gratis informatie en advies bij geweld in een partnerrelatie of gezin.
Centrum Seksueel Geweld
Als u seksueel geweld heeft meegemaakt, kunt u contact opnemen met het Centrum Seksueel geweld. U kunt hier terecht voor medische en psychische hulp.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen