U kunt seks hebben wanneer u zwanger bent.

Sommige vrouwen hebben meer zin in seks als ze zwanger zijn, andere minder:

  • De eerste maanden van de zwangerschap hebben veel vrouwen weinig of geen zin in seks: ze zijn misselijk, moe en hebben pijnlijke borsten. Veel stellen zijn in die periode ook gestresst en bezorgd over wat de toekomst zal brengen. 
  • Maar de vagina, clitoris en tepels zijn wel gevoeliger. Sommige vrouwen hebben dan meer zin in seks. 
  • Voor sommige vrouwen is seks tijdens de zwangerschap te pijnlijk.

Sommige mannen vinden het moeilijk om seks met hun zwangere partner te hebben omdat ze bang zijn dat ze haar of de foetus pijn zullen doen.

Niet schadelijk voor de foetus

Geslachtsgemeenschap is niet gevaarlijk voor de foetus. De baarmoeder beschermt de foetus. De toegang tot de baarmoeder (baarmoedermond) is afgesloten. Er kan geen sperma in.

Er is geen risico op een miskraam, maar heb geen geslachtsgemeenschap als de verloskundige of gynaecoloog adviseert om het niet te doen.

Seks is meer dan penetratie. Er zijn verschillende soorten seks. U kunt ook masturberen, strelen, masseren, knuffelen of orale seks hebben met uw partner.

Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
Detail van de inwendige geslachtsdelen van een zwangere vrouw. De foetus is in de baarmoeder. Een penis komt de vagina binnen en kan niet tegen de foetus aan komen.
Detail van de inwendige geslachtsdelen van een zwangere vrouw. De foetus is in de baarmoeder. Een penis komt de vagina binnen en kan niet tegen de foetus aan komen.

Verschillende standjes

U kunt verschillende standjes proberen die comfortabeler en minder pijnlijk zijn. 

Geslachtsgemeenschap tijdens de zwangerschap voorbeeld 1: De zwangere vrouw zit op de man.
Geslachtsgemeenschap tijdens de zwangerschap voorbeeld 1: De zwangere vrouw zit op de man.
Geslachtsgemeenschap tijdens de zwangerschap voorbeeld 2: De man ligt op zijn zij achter de zwangere vrouw.
Geslachtsgemeenschap tijdens de zwangerschap voorbeeld 2: De man ligt op zijn zij achter de zwangere vrouw.
Geslachtsgemeenschap tijdens de zwangerschap voorbeeld 3: De zwangere vrouw zit op handen en knieën. De man zit op zijn knieën achter haar.
Geslachtsgemeenschap tijdens de zwangerschap voorbeeld 3: De zwangere vrouw zit op handen en knieën. De man zit op zijn knieën achter haar.

Bescherming tegen soa's

You can have sex when you are pregnant.

Some women want to have sex more often when they are pregnant, others want it less:

  • In the first months of pregnancy, many women have little interest in sex: they feel nauseous, tired and have painful breasts. Many couples are also worried about the future and feel stressed during this period.
  • However, the vagina, clitoris and nipples are more sensitive. Some women feel like having sex more often.
  • For some women, sex during pregnancy is too painful.

Some men find it difficult to have sex with their pregnant partner for fear of hurting her or the foetus.

Not harmful to the foetus

Sexual intercourse is not dangerous for the foetus. The uterus protects the foetus. The entrance to the uterus (cervix) is closed. Semen cannot enter the uterus.

There is no risk of miscarriage, but do not have sexual intercourse if your midwife or gynaecologist advises you not to.

Sex is more than penetration. There are different kinds of sex. You can also masturbate, caress, massage, cuddle or have oral sex with your partner.

Pregnant woman standing. The focus is on the internal sexual organs with the foetus inside the uterus.
Pregnant woman standing. The focus is on the internal sexual organs with the foetus inside the uterus.
Detail of the internal sexual organs of a pregnant woman. The foetus is inside the uterus. A penis is penetrating the vagina and cannot reach the foetus.
Detail of the internal sexual organs of a pregnant woman. The foetus is inside the uterus. A penis is penetrating the vagina and cannot reach the foetus.

Different positions

You can try different positions that are more comfortable and less painful.

Sexual intercourse during pregnancy example 1: The pregnant woman sits on top of the man.
Sexual intercourse during pregnancy example 1: The pregnant woman sits on top of the man.
Sex intercourse during pregnancy example 2: The man and pregnant woman lie on their sides, the man is behind the woman.
Sex intercourse during pregnancy example 2: The man and pregnant woman lie on their sides, the man is behind the woman.
Sex intercourse during pregnancy example 3: The pregnant woman is on her hands and knees. The man sits on his knees behind her.
Sex intercourse during pregnancy example 3: The pregnant woman is on her hands and knees. The man sits on his knees behind her.

Protection against STIs

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Verloskundige
Zodra u weet dat u zwanger bent, maakt u een afspraak bij een verloskundige bij u in de buurt. Een verloskundige begeleidt u tijdens uw zwangerschap, de bevalling en de eerste periode na de bevalling.
Gynaecoloog
Als u zwanger bent en een medische indicatie (verwijzing) heeft gekregen, gaat u naar een gynaecoloog. U krijgt deze verwijzing van uw verloskundige of huisarts.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen