Natuurlijke bevalling

De signalen van een natuurlijke bevalling kunnen zijn:

  • U verliest een beetje bloed;
  • U verliest een slijmprop; 
  • U verliest vruchtwater
  • U heeft regelmatig weeën. 

Neem contact op met uw verloskundige of gynaecoloog wanneer u 1 of meerdere van deze signalen heeft of als u zich zorgen maakt. 

Signaal van een naderende bevalling: een beetje bloed verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een beetje bloed verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een slijmprop verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een slijmprop verliezen
Signaal van een naderende bevalling: u verliest vruchtwater.
Signaal van een naderende bevalling: u verliest vruchtwater.
Signaal van een naderende bevalling: regelmatige weeën.
Signaal van een naderende bevalling: regelmatige weeën.

Natuurlijke bevalling

Bij een natuurlijke bevalling wordt de baby via de vagina geboren. 

De baby wordt op een natuurlijke manier thuis geboren

Keizersnede

Bij een keizersnede wordt de baby met een operatie via de buikwand geboren. Er zijn diverse medische redenen voor een keizersnede.

Bij een geplande keizersnede spreekt de gynaecoloog samen met u af wanneer u bevalt. 

Dokter voert een keizersnede uit.

Zwanger in Nederland; naar de verloskundige

Delivery

Signs of upcoming delivery can be the following:

Contact your midwife or gynaecologist, if you have 1 or more of these signs, or if you are worried. 

Sign of upcoming delivery: losing a bit of blood.
Sign of upcoming delivery: losing a bit of blood.
Sign of upcoming delivery: losing a mucous plug.
Sign of upcoming delivery: losing a mucous plug.
Sign of upcoming delivery: you lose amniotic fluid.
Sign of upcoming delivery: you lose amniotic fluid.
Sign of upcoming delivery: regular contractions.
Sign of upcoming delivery: regular contractions.

Caesarean section

A caesarean section means the baby is born through an operation via the abdominal wall. There are various medical reasons for a caesarean section.

In the case of a planned caesarean section: the gynaecologist and you make a decision together about the day on which you will deliver.

Doctor performing a caesarian section.

Pregnant in the Netherlands; seeing a midwife

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Verloskundige
Zodra u weet dat u zwanger bent, maakt u een afspraak bij een verloskundige bij u in de buurt. Een verloskundige begeleidt u tijdens uw zwangerschap, de bevalling en de eerste periode na de bevalling.
Gynaecoloog
Als u zwanger bent en een medische indicatie (verwijzing) heeft gekregen, gaat u naar een gynaecoloog. U krijgt deze verwijzing van uw verloskundige of huisarts.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen