De meeste soa’s zijn goed te behandelen. U weet pas of u een soa hebt als u bent getest.

U kunt zich laten testen door uw huisarts of de GGD

U kunt vrijuit praten met de dokter. Die heeft zoveel mogelijk informatie nodig om u te kunnen helpen. Een dokter mag geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren

Vrouw praat met een dokter.

Soa-test

Een soa-test verloopt als volgt:

 • De zorgverlener vraagt welke seks u had en of u symptomen heeft. 
 • De zorgverlener zal mogelijk uw geslachtsdelen, mond en anus onderzoeken op symptomen
 • De zorgverlener zal meestal een bloedmonster nemen of om een urinemonster vragen. Hij kan ook een uitstrijk nemen van de plaatsen die mogelijk geïnfecteerd zijn (mond/keel, anus, vagina, urinebuis). 
 • De zorgverlener stuurt de stalen naar een laboratorium voor verder onderzoek.
 • Ongeveer 1 week later ontvangt de dokter de resultaten van dit onderzoek.
 • De arts of verpleegkundige geeft uitleg bij het resultaat en bespreekt de volgende stappen met u. Indien nodig, zal hij/zij u medicijnen geven om de soa te behandelen. De meeste soa’s kunnen genezen of de symptomen kunnen worden behandeld.
Dokter neemt een bloedmonster van een vrouw.
Dokter neemt een bloedmonster van een vrouw.
Dokter neemt een uitstrijk van de mond van een man.
Dokter neemt een uitstrijk van de mond van een man.

Prijs van een soa-test

U kunt bij de GGD of uw huisarts een soa-test doen. Loopt u een hoog risico op soa’s? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u zich gratis laten testen bij de GGD in uw buurt. Jongeren tot 25 jaar, sekswerkers, mannen die seks hebben met mannen en mensen afkomstig uit landen waar veel soa’s voorkomen kunnen een afspraak maken bij de GGD.

U kunt ook bij uw huisarts testen. Uw bezoek aan uw huisarts is gratis maar soms moet u betalen voor de test. Dit hangt af van uw zorgverzekering en eigen risico. Vraag meer informatie hierover aan uw zorgverzekeraar. 

Als u in een COA-opvanglocatie woont, kunt u voor een gratis soa-test en advies naar het Gezondheidscentrum op de locatie gaan.

Wat kost het?

Most STIs can be easily treated. You only know whether you have an STI if you get yourself tested.

You can be tested by your general practitioner or municipal public health service (GGD). 

You can freely talk to the doctor. He or she has all of the information needed to help you. A doctor cannot give any information about you to anybody else. He/she is obliged by law to respect your privacy.

Woman talking with a doctor.

STI test

An STI test is done as follows:

 • The health professional checks with you what kind of sex you had and will ask about any symptoms.
 • The health professional may examine your sexual organs, mouth and anus to check for symptoms.
 • The health professional often takes a blood sample or asks for a urine sample. The doctor can also take a swab from the places which may be infected (mouth/throat, anus, vagina, urethra).
 • The health professional sends the samples to a lab for testing.
 • The health professional receives the result of the lab test about 1 week later.
 • The doctor or nurse explains the result to you and talks with you about the next steps. If necessary, he/she will give you medicines to treat the STI. Most STIs can be cured or their symptoms can be treated.
The health professional taking a blood sample from a woman.
The health professional taking a blood sample from a woman.
The health professional taking a swab from a man’s mouth.
The health professional taking a swab from a man’s mouth.

Price of an STI test

You can get tested for STIs by your general practitioner or at the municipal public health service (GGD). Are you at high risk of STIs? If you meet certain conditions you can get tested for free at the municipal public health service (GGD) in your area. Young people up to 25 years old, sex workers, men who have sex with men and people from countries where STIs are highly prevalent can make an appointment at the municipal public health service (GGD).

You can also get tested by your general practitioner. Your consultation with your general practitioner is free, but sometimes you have to pay for the test. This depends on your health insurance and the excess of your health insurance (eigen risico). Ask your health insurance provider for more information.

If you live in an asylum seekers’ centre you can visit the health centre there for a free STI test and advice.

What does it cost?

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Soa Aids Nederland
Als u vermoedt dat u een soa heeft, is het belangrijk dat u zich laat testen. Overzicht van adressen voor soa-tests en vaccinaties.
Sense.info
Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bij Sense terecht voor vragen over anticonceptie, seksualiteit en soa. Dit kan per mail, telefoon, chat, of door een afspraak te maken bij een Sense spreekuur.
Jouw GGD
Als u jonger bent dan 25 jaar en u hebt vragen over gezondheid, seksualiteit, lichaam, gevoel, alcohol of drugs kunt u per mail of chat uw vraag stellen.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen