In een relatie kunt u met verschillende problemen te maken krijgen. Voorbeelden hiervan zijn:

Een koppel praat

Routine kan een probleem zijn in een relatie, maar dat hoeft het niet te zijn. Sommige mensen vinden dat routine een relatie eenvoudiger en stabieler maakt.

Mentale of fysieke moeilijkheden of een ziekte kunnen relatieproblemen veroorzaken.

Relatieproblemen leiden vaak tot seksuele problemen, of omgekeerd.

Als u relatieproblemen heeft, kunt u proberen te praten met uw partner of iemand die u vertrouwt. U kunt indien nodig ook professionele hulp zoeken. Het kan een tijd duren om een relatieprobleem aan te pakken. Als het niet lukt om de problemen op te lossen na er langdurig aan gewerkt te hebben, kunt u overwegen om uit elkaar te gaan, of om te scheiden als u getrouwd bent.

Een koppel praat met een zorgverlener.

You can encounter different problems in a relationship. For example:

A couple talking

Routine can be a problem in a relationship, but it does not have to be. For some people it makes the relationship easier and more stable.

Mental or physical difficulties or a disease can lead to relationship problems.

Relationship problems often lead to sexual problems, or the other way around.

If you have relationship problems, you can try to talk with your partner or someone you can trust. If necessary, you can also look for professional help. It takes time to solve a relationship problem. If you are unable to solve the problems after trying for a long time, you can decide to separate or divorce if you are married.

A couple talking to a health professional

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
MIND Korrelatie
Als u met iemand wil praten over persoonlijke thema's als uw relaties ,gevoelens of seksualiteit, kunt u anoniem bellen, chatten of mailen met Korrelatie.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen