Er bestaat geen algemene definitie van een goede relatie. U en uw partner moeten zelf beslissen wanneer jullie beiden tevreden zijn over jullie relatie.

Dit kunnen belangrijke aspecten van een goede relatie zijn:

 • Gelijkheid: beide partners zijn gelijk. De ene partner domineert de andere niet.;
 • Respect en acceptatie: u en uw partner zijn 2 verschillende mensen. Jullie zullen altijd verschillend zijn en jullie accepteren dit.;
 • Vertrouwen: jullie vertrouwen elkaar en nemen elkaar ook in vertrouwen.;
 • Communicatie: beide partners drukken hun gevoelen en wensen uit.;
 • Tijd: jullie brengen tijd door met elkaar.;
 • Interesses: jullie hebben dezelfde interesses…
Een man en een vrouw omhelzen elkaar uit vriendschap.

Voor sommigen is het belangrijk van elkaar te houden in een relatie. Voor anderen is een goede relatie dan weer gebaseerd op vriendschap.

Een goede relatie gaat over hoe beide partners zich voelen. U en uw partner beslissen zelf of de relatie goed voelt.

There is no general definition of a good relationship. You and your partner have to decide what a good relationship is for both of you.

Some important aspects of a good relationship could be:

 • Equality: both partners are equal. One partner does not dominate the other;
 • Respect and acceptance: you and your partner are 2 different people. You will always be different and you accept this;
 • Trust: you trust each other and confide in each other;
 • Communication: you express your feelings and wishes;
 • Time: you spend time with each other;
 • Interests: you share the same interests.
A man and a woman embracing out of friendship

For some people, it is important you love each other in a relationship. For other people, a good relationship is based on friendship.

A good relationship is about how you both feel. You and your partner decide if the relationship feels good.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
MIND Korrelatie
Als u met iemand wil praten over persoonlijke thema's als uw relaties ,gevoelens of seksualiteit, kunt u anoniem bellen, chatten of mailen met Korrelatie.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen