Zittend of liggend

U kunt zittend of liggend borstvoeding geven.

Borstvoeding voorbeeld 1: de moeder zit rechtop en de baby ligt op haar arm.
Borstvoeding voorbeeld 1: de moeder zit rechtop en de baby ligt op haar arm.
Borstvoeding voorbeeld 2: de moeder zit rechtop en de baby ligt naast haar.
Borstvoeding voorbeeld 2: de moeder zit rechtop en de baby ligt naast haar.
Borstvoeding voorbeeld 3: de moeder en de baby liggen.
Borstvoeding voorbeeld 3: de moeder en de baby liggen.

Hoe borstvoeding geven

Geef uw baby borstvoeding op de volgende manier:

 • Leg de buik van de baby tegen uw buik.
 • Breng de baby met zijn/haar neus op de hoogte van uw tepel
 • De baby opent zijn/haar mond en likt aan de tepel.  
 • De baby steekt de tepel en een groot deel van het tepelhof in zijn/haar mond. 
 • De lippen van de baby zijn naar buiten gekruld. De baby zuigt. 

Signalen dat uw baby honger heeft

In het begin drinkt een baby meestal om de 2 uur, later om de 4 uur. Elke baby is anders. Geef de baby te drinken wanneer hij/zij erom vraagt. 

Als uw baby honger heeft, kan hij/zij u 1 of meer van de volgende signalen geven:

 • de mond en de tong bewegen; 
 • aan de handen likken of erop zuigen;
 • onrustig zijn;
 • huilen.

Gezonde moedermelk

Om gezonde moedermelk aan uw baby te kunnen geven:

Als u geen borstvoeding kunt geven, kunt op een andere manier een band met uw baby opbouwen

Borstvoeding en anticonceptie

Ongeveer 3 weken na de bevalling is een vrouw opnieuw vruchtbaar. Bij onbeschermde seks kan ze zwanger worden, ook als ze nog geen menstruatie heeft gehad.

Borstvoeding geven is een vorm van natuurlijke gezinsplanning.

De borstvoedingsmethode werkt alleen onder de volgende voorwaarden:

 • De borstvoedingsmethode werkt alleen in de eerste 6 maanden na de bevalling. Na 6 maanden kunt u beter een anticonceptiemiddel gebruiken. 
 • De vrouw moet uitsluitend borstvoeding aan haar baby geven. De baby krijgt dus alleen moedermelk. Overdag mag er nooit meer dan 4 uur en 's nachts nooit meer dan 6 uur tussen de voedingen zitten. 
 • De vrouw mag niet kolven. Kolven is de melk uit de borst duwen met de hand of met een pomp melk uit de borst zuigen. 

Als u niet aan alle voorwaarden voldoet, gebruik dan een anticonceptiemiddel. Zolang u borstvoeding geeftkunt u het best het condoom, de minipil, de prikpil of het hormoonstaafje gebruiken. Het gebruiken van deze anticonceptiemiddelen vanaf 6 weken na de bevalling. 

Sitting or lying

You can sit or lie down to breast-feed.

Breast-feeding example 1: the mother is sitting and the baby is lying on her arm.
Breast-feeding example 1: the mother is sitting and the baby is lying on her arm.
Breast-feeding example 2: the mother is sitting and the baby is lying beside her.
Breast-feeding example 2: the mother is sitting and the baby is lying beside her.
Breast-feeding example 3: the mother and the baby are lying down.
Breast-feeding example 3: the mother and the baby are lying down.

How to breast-feed

Breast-feed your baby as follows:

 • Put the baby’s belly against yours.
 • Bring the baby toward you with his/her nose at the height of your nipple.
 • The baby opens his/her mouth and licks the nipple.
 • The nipple and a large part of the areola are in his/her mouth.
 • The baby’s lips are curled outwards. The baby sucks.

Signs that your baby is hungry

In the beginning, most babies feed about every 2-3 hours, then about every 4-6 hours. However, every baby is different. Feed the baby when he/she asks for it.

If your baby is hungry, he/she can give you 1 or more of the following signals:

 • moving mouth and tongue;
 • licking or sucks hands;
 • being agitated;
 • crying.

Healthy breast-milk

To produce healthy breast-milk for your baby:

If you cannot breast-feed, there are other ways to bond with your baby.

Breast-feeding and contraception

A woman is fertile again around 3 weeks after delivery. She can get pregnant if she has unprotected sex, even if she has not yet had a menstrual period.

Breast-feeding is a form of natural family planning.

The breast-feeding method only works under the following conditions:

 • The method only works during the first 6 months following delivery. After 6 months it is better to use a method of contraception.
 • The woman must only breast-feed her baby. This means the baby only gets breast-milk. There should never be more than 4 hours between feedings during the day and 6 hours between feedings during the night.
 • The woman should not express milk. Expressing milk is squeezing the breast by hand or using a pump to suck milk from the breast.

If you do not meet these conditions, use a method of contraception. In the months that you are breast-feeding, it is best to use a condom or the mini-pilll, , contraceptive injection or contraceptive implant. You can use these methods of contraception from 6 weeks after delivery.

Meer informatie of hulp nodig?

Zorg na de bevalling
De eerste dagen na uw bevalling krijgt u thuis hulp van de kraamzorg. Zij helpt u met de verzorging van uw pasgeboren kind. Kraamzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Verloskundige
Zodra u weet dat u zwanger bent, maakt u een afspraak bij een verloskundige bij u in de buurt. Een verloskundige begeleidt u tijdens uw zwangerschap, de bevalling en de eerste periode na de bevalling.
Gynaecoloog
Als u zwanger bent en een medische indicatie (verwijzing) heeft gekregen, gaat u naar een gynaecoloog. U krijgt deze verwijzing van uw verloskundige of huisarts.
Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen