Als u ongepland zwanger bent, heeft u 5 opties. U ben vrij om te kiezen welke optie u kiest:

Als u beslist om de zwangerschap uit te dragen, kunt u:  

 • de baby houden
  Wanneer u er voor kiest  de baby te houden moet u van alles regelen en klaarmaken vóór en ook na de geboorte van uw kind.  Maak zo snel mogelijk een afspraak met een verloskundige.
   
 • Kiezen voor pleegplaatsing 
  Dit betekent dat uw kind (tijdelijk) in een ander gezin gaat wonen. Bij een pleegplaatsing blijft de mogelijkheid van contact tussen u, als ouder, met uw kind bestaan. Voor de wet blijft u de ouder van het kind. 
 • de baby afstaan voor adoptie
  Dit betekent dat uw kind altijd bij een ander gezin gaat wonen. Bij adoptie krijgt het kind de achternaam van de adoptieouders. U heeft geen ouderlijk gezag meer. 
 • In Nederland is het mogelijk om anoniem te bevallen, of onder een pseudoniem. U kunt uw baby anoniem achterlaten in een vondelingenkamer.   
 • Als u zwanger bent en u wil geen baby krijgen, kunt u de zwangerschap beëindigen met een abortus.
  Abortus is in Nederland toegestaan tot 24 weken zwangerschap. Dit staat zo in de wet omdat een kind tot 24 weken niet buiten de baarmoeder kan leven. In de praktijk wordt een abortus meestal tot 22 weken zwangerschap gedaan. Voordat u een abortus kunt laten doen, heeft u een besluitvormingsgesprek met een (huis)arts. Vanaf dit gesprek gaat een wettelijke bedenktijd van 5 dagen in. Na deze bedenktijd wordt de abortus uitgevoerd. 

Anticonceptie

Om een ongeplande zwangerschap te voorkomen, kunt u anticonceptie gebruiken. 

If you are pregnant but did not plan to be, you have 5 options. You can freely decide which option to choose:

If you decide to continue the pregnancy, you can:

 • Keep the baby;
  If you decide to keep the baby you have to arrange and prepare a lot of things before and after the birth of your child. Make an appointment with a midwife as soon as possible.
 • Give up the baby for adoption:
  This means the child always lives with another family. In the case of adoption, the child gets the surname of the adoptive parents. You no longer have custody of the child.
 • In the Netherlands, it is possible to give birth anonymously or give birth under a pseudonym. You can also anonymously leave your baby in a “foundling room” (vondelingenkamer).  For more information, visit fiom.nl.
 • If you are pregnant and do not want to have a baby, you can terminate the pregnancy by getting an abortion. In the Netherlands, abortion is allowed up to 24 weeks of pregnancy. This has been established in law because a child of up to 24 weeks cannot live outside the uterus. In practice, an abortion is usually done up to 22 weeks of pregnancy. Before you can have an abortion, you have a consultation with a general practitioner or other doctor to help you make a decision. After this consultation, a mandatory period of 5 days starts in which you can consider your decision. After this period the abortion is carried out. 

Contraception

To prevent an unintended pregnancy, you can use contraception.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Huisartsenpost
U belt met de huisartsenpost in de avond of het weekend. U kunt de huisartsenpost bezoeken als u spoedeisende hulp nodig hebt. 'Spoedeisend' zijn gezondheidsklachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw eigen huisarts. Na het bellen wordt bepaald of u naar de huisartsenpost moet.
Abortusverwerking - Fiom
Informatie en hulp rond abortusverwerking. Let op: deze site is alleen in het Nederlands.
Sense.info
Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bij Sense terecht voor vragen over anticonceptie, seksualiteit en soa. Dit kan per mail, telefoon, chat, of door een afspraak te maken bij een Sense spreekuur.
Ongeplande zwangerschap - Siriz
Hulp en keuzemogelijkheden bij een ongeplande, onbedoelde en ongewenste zwangerschap. Siriz werkt vanuit de overtuiging dat het ongeboren leven vanaf het begin recht heeft om zich verder te ontwikkelen en ter wereld te komen.
Pleegzorg
Pleegzorg kan ingezet worden als u (tijdelijk) niet voor uw kind kunt zorgen.
Abortus
U kunt een abortus laten uitvoeren als u ongewenst zwanger bent en u de zwangerschap wilt afbreken.
Adoptie
De landelijke organisatie voor voorlichting, voorbereiding en nazorg van adoptie.
Afstand doen - vondelingenkamers
In een vondelingenkamer kunt u uw kind anoniem afstaan.
Gynaecoloog
Als u zwanger bent en een medische indicatie (verwijzing) heeft gekregen, gaat u naar een gynaecoloog. U krijgt deze verwijzing van uw verloskundige of huisarts.
Verloskundige
Zodra u weet dat u zwanger bent, maakt u een afspraak bij een verloskundige bij u in de buurt. Een verloskundige begeleidt u tijdens uw zwangerschap, de bevalling en de eerste periode na de bevalling.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen