Een maagd is iemand die nog nooit geslachtgemeenschap heeft gehad. Maar er bestaan ook andere soorten seks

Zowel jongens (mannen) als meisjes (vrouwen) kunnen maagd zijn. 

Maagdenvlies: geen bewijs van maagdelijkheid

U kunt niet zien of voelen of iemand nog maagd is. Zelfs een dokter niet.

Het maagdenvlies is geen bewijs van maagdelijkheid:

  • Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit. Het is een soort randje met weefsel. Het maagdenvlies scheurt dus meestal niet wanneer een vrouw voor de eerste keer geslachtsgemeenschap heeft.
  • De meeste vrouwen bloeden niet als ze voor de eerste keer geslachtsgemeenschap hebben. Alleen als het maagdenvlies erg strak is, kan een vrouw een beetje bloeden. Operaties om het maagdenvlies te herstellen maken dikwijls geen verschil.
  • Een vrouw kan haar maagdelijkheid niet verliezen door een tampon in te brengen tijdens de menstruatie. Als u zich zekerder wilt voelen, kunt u maandverband gebruiken. 
Vrouw ligt met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina: een soepel randje huidweefsel. Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit.
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina: een soepel randje huidweefsel. Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit.
Detail van een breder maagdenvlies dat niet scheurt bij geslachtsgemeenschap. Dit is wat meestal gebeurt.
Detail van een breder maagdenvlies dat niet scheurt bij geslachtsgemeenschap. Dit is wat meestal gebeurt.

Virginity means that someone has not yet had sexual intercourse. There are many other kinds of sex besides sexual intercourse.

Both boys (men) and girls (women) can be virgins.

Hymen: not a proof of virginity

You cannot see or feel that someone is a virgin. Not even a doctor can do this.

The hymen is not a proof of virginity:

  • The hymen is not a membrane that closes off the vagina. It is a kind of rim of tissue. The hymen therefore does not tear entirely when a woman has sexual intercourse for the first time.
  • Most women do not bleed when they have sexual intercourse for the first time. If the hymen is very tight, a woman may bleed a bit. Operations to construct or restore the hymen very often do not make any difference.
  • A woman cannot lose her virginity by using tampons during her menstrual period. If you want to feel more secure, you can use sanitary towels instead.
Woman lying down with her legs spread. The focus is on the visible sexual organs.
Woman lying down with her legs spread. The focus is on the visible sexual organs.
Detail of the hymen inside the vagina: a supple rim of tissue. The hymen is not a membrane that closes off the vagina.
Detail of the hymen inside the vagina: a supple rim of tissue. The hymen is not a membrane that closes off the vagina.
Detail of a wider hymen that does not tear during sexual intercourse. This is what happens in most cases.
Detail of a wider hymen that does not tear during sexual intercourse. This is what happens in most cases.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Seksuoloog
Voor hulp bij seksuele problemen kunt u terecht bij een seksuoloog. Seksuologische hulp wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Soms wordt het wel vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.
Gynaecoloog
Als u zwanger bent en een verwijzing heeft gekregen, gaat u naar een gynaecoloog. De verloskundige of huisarts geeft u een verwijzing.
Fiom
Hulp en advies bij onbedoelde of ongewenste zwangerschap: kijk voor online informatie op de website of bel Fiom.
088 126 49 00
Siriz
Hulp en keuzemogelijkheden bij een ongeplande, onbedoelde en ongewenste zwangerschap. Siriz werkt vanuit de overtuiging dat het ongeboren leven vanaf het begin recht heeft om zich verder te ontwikkelen en ter wereld te komen.
Jong en zwanger
Als u zwanger bent of een kind hebt gekregen, en u bent jonger dan 23 jaar, kunt u hier terecht voor hulp.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen