Seksueel geweld is een ongewenste seksuele handeling of activiteit. Een handeling of activiteit is seksueel geweld wanneer:

  • dit gebeurt zonder toestemming: minstens een van de partners ging niet akkoord om deel te nemen aan de activiteit en/of;
  • er sprake is van dwang: een van de partners wordt gedwongen en/of;
  • de partners zijn geen gelijken: de ene partner heeft meer macht of een van de partners is jonger dan 18 of heeft een handicap.

Voorbeelden van seksueel geweld zijn:

Meestal kent of vertrouwt het slachtoffer de persoon die het geweld pleegt, zoals een familielid, partner of vriend. Het kan ook een vreemde zijn.

Seksueel geweld is strafbaar in Nederland. Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter zal geen enkel argument aanvaarden als excuus voor seksueel geweld. Het gedrag van het slachtoffer, hoe hij/zij zich kleedt en wat hij/zij zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor seksueel geweld.

Sexual violence is an unwanted sexual act or activity. An act or activity is sexual violence when:

  • it is not done with consent: at least one of the partners did not agree to engage in the activity and/or;
  • there is coercion: one of the partners is forced and/or;
  • the partners are not equals. For instance: one partner has more power than the other, one of the partners is younger than 18 or has a disability.

Some forms of sexual violence are:

The person who commits sexual violence is most often a person known to the victim or a trusted person such as a family member, partner or friend. It can also be a complete stranger.

Various forms of sexual violence, sexual abuse and incest are criminal offences in the Netherlands. The punishment depends on many different aspects. There are never mitigating circumstances. This means that nothing will be accepted by the judge as an excuse for sexual violence. For example: the behaviour of the victim, how she/he is dressed, what she/he says or does are never an excuse for sexual violence.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Nood
Als u direct hulp nodig hebt, belt u 112.
112
Politie
Hulp bij een levensbedreigende situatie
112
Seksuoloog
Voor hulp bij seksuele problemen kunt u terecht bij een seksuoloog. Seksuologische hulp wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Soms wordt het wel vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.
Aanranding en verkrachting
Overzicht van organisaties waar u terecht kunt bij seksueel geweld.
Centrum Seksueel Geweld
Als u seksueel geweld heeft meegemaakt, kunt u contact opnemen met het Centrum Seksueel geweld. U kunt hier terecht voor medische en psychische hulp.
Aanranding en verkrachting - plegers
Als u seksueel geweld heeft gepleegd kunt u hulp zoeken om herhaling te voorkomen.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen