Soa’s zijn infecties die meestal worden overgedragen via seksueel contact met iemand die een soa heeft. Er zijn ook andere manieren waarop u een soa kunt krijgen.

Er zijn veel verschillende soa’s. Sommige soa's worden veroorzaakt door een bacterie, andere door een virus of parasiet. Ook de symptomen zijn anders, of de manier waarop ze worden getest of behandeld.

Soa’s verdwijnen niet vanzelf. Ga naar uw huisarts of GGD voor een behandeling.

Soa’s veroorzaakt door een bacterie

Sommige soa's worden veroorzaakt door een bacterie. Ze zijn gemakkelijk te behandelen met antibiotica:

Soa’s veroorzaakt door een virus

Andere soa's worden veroorzaakt door een virus. Ze zijn veel moeilijker of helemaal niet te behandelen. Vaak zijn alleen de symptomen te behandelen:

Soa’s veroorzaakt door een parasiet

Enkele soa's worden veroorzaakt door een parasiet. Deze soa's kunnen worden overgedragen door seksueel contact of enkel intiem huidcontact:

Bescherming tegen soa's

Een condoom beschermt u en uw partner tegen hivchlamydia en gonorroe. Het verkleint het risico op een besmetting met andere soa’s. Het bedekt niet altijd volledig de zwerenblaasjes en wratten op uw huid en die van uw partner. U loopt dan nog een risico op besmetting met een soa. Vaccins beschermen ook tegen sommige soa’s, zoals bijvoorbeeld Hepatitis B. 

Condoom

Behandeling van soa's

De meeste soa’s kunnen worden behandeld. Zij kunnen genezen of de symptomen kunnen verdwijnen. Soa’s kunnen ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid als ze niet worden behandeld. U kunt er ook anderen mee besmetten.

Hoe een soa herkennen?

Soa’s hebben dikwijls geen duidelijke symptomen. U ziet niet altijd dat u een soa heeft. Ga naar uw huisarts, GGD of gezondheidscentrum op of bij het AZC/COA locatie als u denkt dat u een soa heeft. Hij/zij kan u testen.

Vaginale infecties

Een vaginale infectie is een infectie van de vagina met symptomen die lijken op die van een soa. Het is geen soa. U krijgt de infectie vaak niet via seks.

Soa Aids Nederland heeft folders ontwikkeld in verschillende talen over condooms en soa. De folders zijn hier te downloaden. 

STIs are infections that are transmitted through sexual contact with someone who has an STI. There are also other ways of getting an STI.

There are many STIs. Some STIs are caused by bacteria, others are caused by a virus or parasite. The symptoms or the ways in which they are tested or treated are also different.

STIs do not go away spontaneously. Go to a your general practitioner or municipal public health service (GGD) for treatment.

STIs caused by bacteria

Some STIs are caused by bacteria. They are easy to treat with antibiotics:

STIs caused by a virus

Other STIs are caused by a virus. They are much more difficult or impossible to treat. Often only the symptoms can be treated:

STIs caused by a parasite

Some STIs are caused by a parasite. These STIs are transmitted through sexual contact or simply intimate skin contact.

Protection against STIs

A condom protects you and your partner against HIV, chlamydia and gonorrhoea. It reduces the risk of infection with other STIs. It does not always fully cover the sores, blisters or warts on your skin or your partner’s skin. This means that you still run a risk of infection with an STI. Vaccines can also protect against certain STIs. For instance, hepatitis B. 

Condom

STI treatment

Most STIs can be treated. They can be cured or their symptoms can disappear. STIs can seriously damage your health if they are not treated. You can also infect other people.

How to recognise an STI

STIs often have no clear symptoms. You cannot always see whether you have an STI. Go to your general practitioner, municipal public health service (GGD) or the health centre at the asylum seekers’ centre if you think you might have an STI. They can test you.

Vaginal infections

A vaginal infection is an infection of the vagina and has similar symptoms to an STI. It is not an STI. You often do not get the infection through sex.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Soa Aids Nederland
Als u vermoedt dat u een soa heeft, is het belangrijk dat u zich laat testen. Overzicht van adressen voor soa-tests en vaccinaties.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen