Soa’s hebben dikwijls geen duidelijke symptomen. U ziet niet altijd dat u een soa heeft. Laat u testen door een huisarts of GGD als u zeker wilt weten dat u geen soa heeft. 

Man praat met een zorgverlener.

Symptomen

U heeft misschien een soa als u één van volgende symptomen heeft: 

Vaginale infecties

Bij vrouwen kunnen sommige symptomen (afscheiding, jeukende vagina, branderig gevoel bij het plassen) het gevolg zijn van twee schimmelinfecties: candida of bacteriële vaginose.

Ze zijn niet seksueel overdraagbaar (geen soa’s). Het zijn vaginale infecties

Vraag uw huisarts om advies.

Behandeling van soa's

De symptomen kunnen verdwijnen, terwijl u nog een soa heeft. Behandeling blijft nodig. De meeste soa’s kunnen genezen of de symptomen kunnen worden behandeld. 

Een gevolg van het niet behandelen van een soa kan bijvoorbeeld zijn dat u moeilijk zwanger (onvruchtbaar) kan worden.

Soa’s kunnen ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid als ze niet worden behandeld. De meeste soa’s kunnen genezen of de symptomen kunnen worden behandeld.

Vraag uw huisarts of GGD om advies.

STIs often have no clear symptoms. You cannot always see whether you have an STI. Get yourself tested by your general practitioner or municipal public health service (GGD) if you want to know for sure if you have an STI.

Man talking with a health professional.

Symptoms

If you have one of the following symptoms you might have an STI:

Vaginal infections

Some symptoms in women (discharge, itching vagina, burning feeling while urinating) can be caused by two fungal infections: candida or bacterial vaginosis.

They are not transmitted sexually (not STIs). They are called vaginal infections.

Ask your general practitioner for advice.

STI treatment

The symptoms of an STI can disappear while you still have the STI. You still need to be treated. Most STIs can be cured or their symptoms can be treated.

A consequence of not treating an STI can be that you have difficulty getting pregnant (infertility).

STIs can also have other serious consequences for your health if they are not treated. Ask your general practitioner or municipal public health service (GGD) for advice.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Soa Aids Nederland
Als u vermoedt dat u een soa heeft, is het belangrijk dat u zich laat testen. Overzicht van adressen voor soa-tests en vaccinaties.
Sense.info
Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bij Sense terecht voor vragen over anticonceptie, seksualiteit en soa. Dit kan per mail, telefoon, chat, of door een afspraak te maken bij een Sense spreekuur.
Jouw GGD
Als u jonger bent dan 25 jaar en u hebt vragen over gezondheid, seksualiteit, lichaam, gevoel, alcohol of drugs kunt u per mail of chat uw vraag stellen.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen