Behandeling

Verzorging en/of opvolging door een professioneel opgeleid persoon. Een behandeling kan worden gegeven met of zonder medicijnen.

Treatment

Care and/or follow-up by a professionally trained person. Treatment can be given with or without giving medicines.

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp